ZbigniewBioPhoto

Urodziłem się w 1956 roku, w Wałbrzychu...

przez następne, sześć dekad, szukałem sensu życia, wpierw pośród wyznawców Nauczania Jezusa Chrystusa i Pisma Świętego, aby następnie, poświęcić się próbom "zmieniania świata" poprzez aktywność natury politycznej.
Wpisując w swe doświadczenie życiowe, blisko dwuletni pobyt w więzieniu - za działalność antykomunistyczną - oraz
dwukrotne wygnanie z Polski i życie na banicji.

Piszę pomimo, że tylko nieliczni, maja odwagę, aby to czytać - na chwilę się zatrzymując, w "wyścigu szczurów"...

Moje wiersze (zwłaszcza ten pt. PROMETEA) traktuję, jako rozmowę z Wami - rozmowę szczególnego rodzaju,
jak szczególną może być tylko, konwersacja naszych Jaźni - naszych Dusz, składających się na Człowieka
Duchowych Doznań...

SPRÓBUJ W SOBIE USŁYSZEĆ TO, CZEGO NIE USŁYSZY LUDZKIE UCHO...