Antysystemowość w ramach Systemu…

W roku “wyborczym” wyraźnie wzrosła aktywność “nowych inicjatyw” i pojawili się nowi pretendenci do reprezentowania Polaków na scenie europejskiej i krajowej.

Swego czasu, gdy środowisko skupione wokół Telewizjii Idź Pod Prąd ogłosiło, że zamierza powołać do istnienia partię polityczną, wówczas napisałem list skierowany do przywódców ( Panów: Mariana Kowalskiego, Pastora Pawła Chojeckiego i mec. Andrzeja Turczyna), aby ” nie szli drogą wyznaczoną przez System”…

Co to znaczy? – proponowałem niekonwencjonalną drogę, tzn. żadnej rejestracji, rezygnacja z udziału w tzw. “procesie ścieżki demokratycznej = odmowa udziału w tzw. “wyborach”.

Oczywiście pisząc tamten list, miałem pełną świadomość, że pokusa wejścia na drogę Systemu, a więc perspektywa subwencji od Systemu … jest silna i nie oprze się jej nawet środowisko deklarujace przywiązanie do Nauczania Pisma Świetego…może dlatego, że w telewizji IPP egzystuje ono, jako…Nauczanie Pawła Chojeckiego???

Obecnie można zaobserwować mobilizację wokół wyborów do Euro-Parlamentu, tak krytykowanego ( Słusznie Krytykowanego przez IPP), co obecnie nie przeszkadza,aby podjąć próbę “wejścia” do tego, lucyferiańskiego zbiorowiska.

Na jesień Ruch 11 Listopada, zapowiada walkę o mandaty do Sejmu i Senatu – można też zauważyć zmianę scenerii studia – zniknęły gumowe świnki, no bo nie uchodzi bezpardonowo przyrównywać Systemu do chlewa , jednocześnie aspirując do tzw. zasiadania i piastowania powagi poselskiej tegoż Systemu

Na dzień dzisiejszy: Nie ma żadnej siły społeczno-politycznej, czy choćby środowiska, które świadomie i na serio, stawiłoby jasny cel: System musi upaść, albo My – Zwyczajni, Prości Ludzie, staniemy się wkrótce – i to w sposób NIEODWRACALNY – niewolnikami Systemu.

W lecie ub. roku utworzyłem na FB-ku Grupę pod nazwą: PATRIOTYCZNA INSUREKCJA ODRODZONEGO NARODU, ale brakuje Polaków, którzy porzuciliby całkowicie złudzenia wokół tezy, że możliwe jest zniesienie Systemu w ramach tegoż Systemu i rozpoczęli Pracę na rzecz oddolnego zorganizowania patriotów polskich do niezbędnej Insurekcji.

Reasumując: Będzie, jak zwykle: powstaną “nowe” organizacje, będą się kłócić na temat wzajemnych łajdactw i zaniechań, a całość będzie tylko dalszym ciągiem działań pozornych. W nieodległej przyszłości zaczipują Was wszystkich i staniecie się szczęśliwymi niewolnikami – szczęśliwymi dlatego, że stan zniewolenia będziecie odbierać, jako stan naturalny ludziom wolnym…

Leave a Comment