Krótko o intencjach ustawodawcy…

W ostatnich dniach rozgorzał spór wokół nowelizacji ustawy dotyczacej…no właśnie…bynajmniej nie dotyczy ona nieuzasadnionych roszczeń żydowskich do mienia bezspadkowego…

Ustawa w swej treści zamyka mozliwość wszelkich roszczeń – tych ZASADNYCH TAKŻE – ponieważ wprowadza ograniczanie czasowe na oficjalne złożenie roszczenia dotyczącego własności będącej treścią sporu ze Skarbem Państwa

Oznacza to nie mniej i nie wiecej tyle, że Polacy ( ich potomstwo, bądź ich spadkobiercy ), którym reżim komunistyczny odebrał własność za podstawę “prawną” obierając tzw. komuszą “sprawiedliwość społeczną”…nie mają najmniejszych szans nawet na oficjalne zgłoszenie swoich roszczeń, ponieważ od tamtych lat upłynęło więcej, jak 30 lat…

Kaczyński i jego sitwa w ostatnich kilku dekadach usiłowała “załatwić jakoś”( czytaj: zagmatwać i zamulić) ten haniebny stan stosunków własnościowych, jakie przejęła wraz z “dziedzictwem i dobrodziejstwem tzw. ciągłości państwowej po PRL-u”…

Zawsze w chwilach , tego typu rozważań, musimy pamiętać o faktach, z którymi nie tylko nie należy, ale po prostu nie da się tu dyskutować.

Wymieniając te fakty w porządku chronologicznym: 1) przed realizacją zmowy okrągłostołowej rozpoczął się proces rozkradania majątku państwowego, przez kacyków partyjnych PZPR-u i nade wszystko przez struktury siłowe i tajne służby PRL-uz założeniem “dogadujących się szubrawców PRL-owskich i tzw. “liderów konstruktywnej opozycji demokratycznej”, iż łupy nie zostaną odebrane przez nowe władze państwowe…

Innym elementem tworzonej rzeczywistości było: 2) – zaniechanie kwestii własności odebranej w czasie trwania PRL-u, co stanowiło dowód z jednej strony na uznanie tzw. “ciągłości państwowej między PRL, a tym “nowym państwem”, jakie miało powstać,oraz stanowiło gwarancję dla Zachodu, iż nowe Państwo polskie, nie wyprze się zadłużeń zaciągniętych przez PRL

W powyższej kwestii, mam osobiste “doświadczenie” wyniesione z rozmowy z Stefanem Molle’em ( w lecie 1984 roku, na terenie Konsulatu USA,wtedy Pan Moll był Konsulem USA, potem Ambasadorem) , na moją uwagę, iż strona amerykańska wspiera lub choćby przychylnie spogląda na rozmowy drużyny Wałęsy z reżimem Jaruzelskiego, nie biorąc pod uwagę istnienia tysięcy patriotów polskich, którzy takie negocjacje uznają za zdradę Narodu polskiego, Stefan Moll odparł (cytuję z pamięci): ” Zibi, ja wiem, wy byście nam dostarczyli komunistów powiązanych w pęczki, ale Polska ma tu poważne, finansowe zobowiązania, i co nam po tych komunistach na pęczki”…

Interes Polaków, którym odebrano własność na mocy tzw. prawa i dekretów PRL-u nigdy nie stanowił przedmiotu troski, kolejnych ekip władzy po 1989 roku…taką troskę jedynie markowano za pomoca obietnic, których spełnienia oczekiwali jedynie ludzie małej wiedzy, bądź totalnie zmanipulowani “wyborcy mniejszego zła”…

Cała intencja kolejnych ekip sprowadzała się jedynie do wykorzystania stanu pernamentnego chaosu w sprawach własnościowych, czego dowiodła tzw. “afera z kamienicami” – zresztą też wykorzystana jedynie politycznie, ponieważ nie ma najmniejszego dowodu, iż ktokolwiek poniósł konsekwencje, poza tzw. “odpowiedzialnością polityczną”…

I oto w momencie, gdy Kaczyński zaczyna tracić ” poparcie ludu”, mamy do czynienia z kolejną ustawką, której końcowym rezultatem ma być “alibi ” dla Kaczyńskiego i jego podkomendnych, że oto: chcieliśmy zatrzymać roszczenia żydowskie, ale wobec nacisków naszego sojusznika i agentury żydowskiej , musieliśmy ustąpić…

polityczny “zysk” kaczyńskiego w obliczu realizacji roszczeń żydowskich, to mit obrońcy własności narodowej i wysuwane przy tej okazji zarzuty wobec tych,którzy głosowali przeciwko, lub choćby się wstrzymali przed dokonaniem wyboru…

Wspominając tu o dokonywaniu wyboru przez posłów…oni niczego swoim wyborem nie mogli zmienić, ponieważ stan chaosu w kwestiach własnościowych w tzw. III R.P. został dogadany w Magdalence,a w zasadzie dużo wcześniej…przez Jaruzelskiego i Rockefelera, potem jedynie dokonywano realizacji, zmieniając szczegółowe rozwiazania, jeśli sytuacja tego wymagała.

Gdyby ktokolwiek z tzw. “klasy politycznej” zamierzał zatrzymać roszczenia dotyczące mienia bezspadkowego – niezależnie od narodowości występującego z roszczeniami -to najlepszą ku temu okazję stwarza “zamrożona” w Sejmie, Ustawa Obywatelska przeciwko roszczeniom bezspadkowym – tzw. Ustawa Anty- 447…

Jako jeden z ponad 200-tu tysięcy sygnatariuszy wspomnianej Ustawy Obywatelskiej, wreszcie jako odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (Nr. 434-209), jednocześnie były więzień polityczny PRL-u i banita polityczny ( śmiem twierdzić mając do tego istotne przeslanki, że kolejne ekipy III R.P. wyrok mojej banicji podtrzymywały i nadal podtrzymują… ) APELUJĘ DO MOICH RODAKÓW nie dajcie się nabrać na kolejną “ustawkę”…twierdzę, że wszystko, co obserwujemy w ostatnich dniach, zostało uzgodnione przez “strony”…czyli obecną ekipę rzadową i zarówno Izrael, jak i naszego sojusznika, w jednym celu…aby ukryć przed nami, co zostało nam zgotowane, jako Narodowi w trakcie ostatnich rozmów Prezydenta USA Joe Biden’a z Putinem i Angelą Merkel, jako… “stronami w tworzeniu nowego ładu światowego”, ot, coś na kształt nowej Jałty

Leave a Comment