Milczenie jest mi odpowiedzią…

Trzy lata temu, 21 sierpnia, 2017 roku, umieściłem na moim blogu tekst pt. “Czas dziesięciu królów a odrodzenie wspólnoty narodowej” ( na końcu dla wygody czytelników, umieszczam bezpośredni link do wspomnianego tekstu)…i…“milczenie jest mi odpowiedzią”…

Nie dziwi mnie to, że nie było i nadal nie ma, żadnej reakcji na wspomniany tekst – każdy, kto zgadzałby się z moimi tezami, jakie tam umieściłem, musiałby chociażby sobie samemu (a więc niejawnie i nie publicznie), zadać pytania : skoro te tezy są zgodne z prawdą, to jak to się ma wobec mojego stosunku do otaczającej mnie rzeczywistości? Czy moje poglądy (moje ewentualne i aktualne poparcie dla pogladów innych), są manifestacją zgody na prawdziwość tez przedstawionych we wspomnianym powyżej tekście? i wreszcie… Czy wierzę, że tylko Królestwo Boże z jego Królem, Jezusem Chrystusem, wyzwoli ludzkość spod panowania zła, którego dominującą siłą jest Lucyfer, usiłujący zaprowadzić tzw. Nowy Porządek Świata (New World Order), a moja wiara zostanie przeze mnie zamanifestowana sprzeciwem wobec zamiaru poddania mnie totalitarnej kontroli ze strony sług NWO ( wide: “cudowne szczepionki”, certyfikaty “zdrowia i bezpieczeństwa”, czy w ostatniej fazie…przyjęcie elektronicznego czipa, jako wyrazu poddaństwa wobec samego Lucyfera i jego ziemskich funkcjonariuszy…

Mój blog jest znany niewielkiej liczbie osób, a powiększenie tego grona, potencjalnych czytelników, jest zależne od Ciebie, który to teraz czytasz…

Jestem, pomimo watpliwości, jakie mnie w takiej chwili ogarniają, skłonny zaufać Tobie, który to teraz czytasz, że skoro zgadzasz się z moimi tezami, to stać Cię będzie na odrobinę wysiłku, aby zarówno ten tekst, jak i całość mojego bloga, polecić innym…

Jeżeli doceniasz moje publikacje, to być może, zechcesz to wyrazić w formie wsparcia natury finansowej (u góry znajduje się ,na zielonym polu “zakładka”: Donacja).

Dziękuję z góry za każdą formę wsparcia (zarówno w postaci przekazywania innym “linków” z moimi tekstami, jak i wsparcia finansowego, mającego istotny wpływ na ilość czasu, jaki mogę poświęcić na tworzenie nowych tekstów…na dzień dzisiejszy, robię to tylko w chwilach wolnych od zajęcia zarobkowego).

Mój tekst z dnia 21 sierpnia, 2017 roku, także nie znalazł uznania u tych, którzy go czytali, ponieważ siłą rzeczy i w swej, logicznej konsekwencji, zmusza do zweryfikowania wyobrażeń o tzw. “roli” religii katolickiej i de facto każdej innej religii, czy formy wyznaniowej, w naszej rzeczywistości…

W myśl utartych wyobrażeń – wielokrotnie powtarzanych, niczym mantra i samospełniające się życzenie – religie, wyznania, czy systemy wierzeń, mają dawać nie tylko zestaw “dogmatów do wierzenia”, ale przede wszystkim, podawać Prawdę – “duchowy pokarm dla naszych dusz i tym samym, czynić nas wolnymi”…

I tu wkraczamy w sferę roli tzw. “elit duchowych”…stan kapłanów, księży, pastorów, starszych zboru i innych samozwańczych, lub wszystkich tych,którzy choćby skrycie, usiłują uchodzić za tzw. “przewodników dusz”…

Ich przydatność jest ściśle związana i wprost proporcjonalna, do ich zgodności z…Pierwotnym Zamierzeniem Boga Stwórcy

o tym Zamierzeniu Ojca Niebiańskiego, traktuje mój tekst sprzed trzech lat…

fakt, że nie znajduje on miejsca w Waszych sercach, ani nawet nie dociera do Waszych rozumów, jest jedynie dowodem, że Prawda interesuje niewielu, ponieważ większość wybrała kłamstwo, relatywizm, progresywizm i inne zboczenia zarówno natury cielesnej, jak również duchowej.

Mam jednak pewność, że: fakt, iż większość jest w sensie duchowym, głucha i ślepa, nie oznacza ,abym miał uznać moje wysiłki za bezsensowne, ponieważ…ten, który rzuca ziarno Prawdy, czyni to w nadziei, że ono wzejdzie w sercach innych i w zgodzie z Wolą Najwyższego… Zatem Bądźcie Ludźmi Dobrej Woli – Dobrej, bo zgodnej z Wolą Ojca Niebiańskiego.

Poniżej link do mojego tekstu sprzed trzech lat…

www.zbigniewzukowski.com/czas-dziesieciu-krolow-odrodzenie-wspolnoty-narodowej

Leave a Comment