Rejtanowska rola Konfederacji…

Po pierwszym posiedzeniu Sejmu odniosłem wrażenie ,graniczące z pewnością, że rola Konfederacji w tym “nowym” Sejmie, sprowadzi się do rejtanowskich aktów sprzeciwu wobec postępowania “bandy czworga”…

Nawet najbardziej słuszne postulaty, czy propozycje wypływające ze zrozumienia rzeczywistej Racji Stanu naszej, narodowej Wspólnoty, będą “uwalane” przez pozostałe ugrupowania, w imię zachowania ich pozycji przy korycie władzy i kontynuacji sprawowania roli gwaranta obcych interesów na geograficznym terytorium, zamieszkiwanym przez Polaków.

Czy Polacy, w swej zdecydowanej większości, kiedyś tą prawdę przyjmą do serc i umysłów – tego nie wiem, ale moja wiara w taki, historyczny moment, “wielkiego przebudzenia”, nie znajduje na dzień dzisiejszy, jakiegokolwiek logicznego wsparcia w obserwowanej rzeczywistości…

Ta rzeczywistość, to swoisty rodzaj schizofreni, gdzie obok patriotycznych wystąpień, występuje powrót bolszewii i neokomunizmu, czemu towarzyszy obdarzanie postkomuchów zaszczytami sprawowania najwyższych funkcji w Sejmie i rządzie?

W głowie się nie mieści, jak bardzo Polacy zostali zmanipulowania w ciągu ostatnich, trzech dekad…

Przyjmują “za dobrą monetę” dalsze trwanie zdrady okrągłostołowej “w imię świętego spokoju” i braterstwa w jednej, polskiej rodzinie.

Nasz Ojczysty Dom- Polska nie jest od dawna Domem Rodziny polskiej, w tym Domu zagnieździli się Obcy napastnicy, których zamiarem jest całkowita likwidacja “ostatnich pozorów” istnienia Domu Wspólnoty polskiej.

Postawa włodarzy takich miast, jak Gdańsk czy Wrocław świadczą dobitnie, że, tzw. “regionalizacja samorządowa”, która jest najbliższym “projektem” Obcych, będzie ostatnim akordem przed całkowitym wymazaniem Polski, jako państwa Polaków.

Marsz Niepodległości we Wrocławiu miał zamiar iść pod hasłem: Żeby Polska Była Polska i został spacyfikowany przez współczesną odmianę ZOMO – ponoć Policję państwową, która przede wszystkim ma chronić obywateli i jest związana nakazem służby wobec Państwa polskiego – tymczasem wystarczył rozkaz zdrajców pełniącyh funkcje wrocławskich włodarzy, aby ruszyli przeciwko Polakom i ich pragnieniu, aby Polska była Polska…

I cóż Wy na to, miłośnicy naczelnika Jarka i PIS-u???

Nie mogę pojąć, że w obliczu tak oczywistych faktów ludzie, z którymi kiedyś dzieliłem niedolę uwięzienia przez reżim komunistyczni, nadal pozostają w orbicie wpływów tych zdrajców, podających sie za patriotów…Kawalerowie odznaczeń za działalność antykomunistyczną, czy nie pali Was żywym ogniem wstydu i pohańbienia order na Waszych piersiach w obliczu faktu, iż przyjeliście go z rąk ludzi, którzy otaczają opieką zarówno komuchów, ich potomstwo, jak i zwyczajnych zdrajców Sprawy polskiej?!!!

Konfederacja ma tylko jedną rolę do spełnienia i oby spełniała ją sumiennie i do samego końca tego, co nadal nazywa sie Państwem polskim: Niechaj Wasz głos sprzeciwu, będzie rozpaczliwym protestem rejtanowskim, bo arytmetyka sejmowa, i wyjątkowa naiwność Polaków, sprawiają że tylko to Wam pozostało

Czy to już KONIEC…i ostatni zgasi światło?

Nie myślę, że tego dożyję, ale mam nadzieję, że pokolenie milenijne w swoim wieku, pełnej dojrzałości…a więc za dwie dekady, odbierze z rąk zdrajców Polskę i jeżeli znów ulegnie mistyfikacji tzw. “przebaczania”, to po raz kolejny Ojczyznę utraci…bo nikt nie ma prawa przebczać tym, którzy wyparli się polskości, twierdząc iż to stan nienormalności.

Leave a Comment