Czy Prezydent Andrzej Duda jest “śpiochem”…

Wspólnota  rozbójnicza, niesłusznie  nazywana   opozycją, wyszydza  koncepcję  Międzymorza, zwaną  niekiedy  “poszerzoną Grupą Wyszehradzką”, jako  “mrzonki  jagielońskie”, co  nie powinno  nas  dziwić,zwłaszcza, że  zdrada  i  kupczenie  Racją  stanu  Wspólnoty  narodowej  Polaków, wyklucza  dla sitwy  rozbójniczej,  jakiekolwiek  działanie  sprzeczne  z  koncepcją  federalistyczną  Europy. Obecnie  mamy  wyraźne  sygnały  ze  strony  Administracji  Prezydenta  Donalda  Trump’a, że   USA …

Czytaj Dalej

Pozorna suwerenność Suwerena…

Obowiązująca  obecnie  Konstytucja  III R.P. w  swoim,  czwartym  artykule  stwierdza, że  Suwerenem  Polski  jest  Naród…  stwierdzenie  całkowicie  rozmijające  się  z prawdą, ponieważ  Naród  nie posiada   żadnych  instrumentów, za  pomocą  których, mógłby  na  przykład  zdjąć  z  Urzędu  Prezydenta, lub  doprowadzić   do  rozwiązania  Zgromadzenia  Narodowego  i  nowych  wyborów. Artykuł  wprawdzie  mówi, że  Naród  jako Suweren, …

Czytaj Dalej

Globalitaryzm, czyli totalitaryzm o zasięgu globalnym

Ludzie  uważnie  obserwujący  to, co   obecnie dzieje się  na  świecie, zadają pytanie:  do  czego  to  wszystko  doprowadzi? O  ile  wiek  XX-ty,  był  krwawym  okresem  panowania  totalitaryzmów   o  zasięgu  lokalnym  z  ambicjami  ogarnięcia  swoją ideologią  całej  planety, to obecny  wiek,  jest  czasem  totalitaryzmu  o  zasięgu  globalnym. Pośród  różnych  “nizmów” – faszyzm, komunizm, nazizm, czy …

Czytaj Dalej

Kultywowanie działań pozornych…

Najczęściej  bywa  tak, że  to  mniejszość  stoi  bliżej  prawdy, podczas  gdy tzw. większość – czytaj ciżba – zadowala  się  obietnicami zmian, które  nigdy  nie  okażą  się trwałymi, ponieważ w  swej  istocie,  stanowią  zagrożenie dla  aktualnego  systemu. O ile  poprzednia sitwa (PO&PSL) sama  przyznała, że  “Polska, to Państwo teoretyczne”, o tyle  obecna,  ma   szczególne  upodobanie …

Czytaj Dalej