Przygotowania do bałkanizacji Międzymorza…

Ćwierć  wieku  temu  doszło  do  rozbicia  Heksogonale – Porozumienia   sześciu  krajów, Europy środkowo-wschodnio-południowej, tj Włoch, Austrii, Jugosławi, Czech, Słowacji  i  Polski – porozumienia, którego  celem  było  stworzenie  dla  tych  Narodow, gwarancji  niepodleglości  w  obliczu  chaosu  w Rosji  post-sowieckiej  i źle  rozpoznanej  sytuacji  jednoczacych  się  Niemiec… Pomijam  już  fakt, że  w  tamtym czasie  Polska  zamiast …

Czytaj Dalej

Naród polski wobec Boskiego Planu…

Należy   zacząć   te  rozważania   od   ustalenia   na  czym  polega  Boski  Plan,  bo  tylko  wtedy  będziemy   w   stanie  uzmysłowić   sobie  czy  Naród   polski,  jako     zbiorowość,  oraz   jego  przywódcza  elita,  działa  lub   jest  w   stanie  działać,  w   zgodzie   z  wyżej   …

Czytaj Dalej

Syndrom niemocy…

Naród  ma  taki  rząd  na  jaki  zasługuje… pod  tym  stwierdzeniem  kryją  się  wszystkie  konsekwencje  z  tym  związane, między  innymi, chroniczna  niezdolność  do  realizowania  narodowej  Racji  Stanu. O ile  rząd  PO-PSL  uczynił  wszystko,  aby  Państwo  było  teoretyczne, o  tyle  po  rządzie  PIS, wielu  z  nas  spodziewało  się  odzyskania  siły  Państwa  i  konsekwentnego  ukarania  zdrajców. Nic  takiego …

Czytaj Dalej

Czy Prezydent Andrzej Duda jest “śpiochem”…

Wspólnota  rozbójnicza, niesłusznie  nazywana   opozycją, wyszydza  koncepcję  Międzymorza, zwaną  niekiedy  “poszerzoną Grupą Wyszehradzką”, jako  “mrzonki  jagielońskie”, co  nie powinno  nas  dziwić,zwłaszcza, że  zdrada  i  kupczenie  Racją  stanu  Wspólnoty  narodowej  Polaków, wyklucza  dla sitwy  rozbójniczej,  jakiekolwiek  działanie  sprzeczne  z  koncepcją  federalistyczną  Europy. Obecnie  mamy  wyraźne  sygnały  ze  strony  Administracji  Prezydenta  Donalda  Trump’a, że   USA …

Czytaj Dalej

Pozorna suwerenność Suwerena…

Obowiązująca  obecnie  Konstytucja  III R.P. w  swoim,  czwartym  artykule  stwierdza, że  Suwerenem  Polski  jest  Naród…  stwierdzenie  całkowicie  rozmijające  się  z prawdą, ponieważ  Naród  nie posiada   żadnych  instrumentów, za  pomocą  których, mógłby  na  przykład  zdjąć  z  Urzędu  Prezydenta, lub  doprowadzić   do  rozwiązania  Zgromadzenia  Narodowego  i  nowych  wyborów. Artykuł  wprawdzie  mówi, że  Naród  jako Suweren, …

Czytaj Dalej