Czy Prezydent Andrzej Duda jest “śpiochem”…

Wspólnota  rozbójnicza, niesłusznie  nazywana   opozycją, wyszydza  koncepcję  Międzymorza, zwaną  niekiedy  “poszerzoną Grupą Wyszehradzką”, jako  “mrzonki  jagielońskie”, co  nie powinno  nas  dziwić,zwłaszcza, że  zdrada  i  kupczenie  Racją  stanu  Wspólnoty  narodowej  Polaków, wyklucza  dla sitwy  rozbójniczej,  jakiekolwiek  działanie  sprzeczne  z  koncepcją  federalistyczną  Europy.

Obecnie  mamy  wyraźne  sygnały  ze  strony  Administracji  Prezydenta  Donalda  Trump’a, że   USA  nie zamierza  nadal  tolerować  federastów  europejskich, a  swojego  poparcia  udziela dla  powrotu  do  Konfedaracji  Wolnych, Suwerennych  Narodów  Europy.

Jedynym  politykiem, który  w ramach  obozu  rządowego, realizuje  działania wychodzące  na przeciw  rzeczywistej  budowie  koncepcji  Międzymorza  jest  Antoni  Maciarewicz,  stąd  ataki  ze  wszystkich  stron – również  środowisk  oficjalnie związanych  z  PIS-em.

Od  pewnego  czasu  mamy do  czynienia,  ze  sprzecznymi  wobec  siebie,  działaniami  otoczenia  PAD-y,  a  wysiłkami  Antoniego  Macierewicza, co  wskazuje  wyraźnie  na  zjawisko, które  ja nazywam: przygotowaniami  do  nowej ustawki wśród  starych  kejkutów  i  ich  agentury.

Tworzenie  “ustawki”  nie  jest  w  zasięgu  percepcyjno-poznawczym  zwyczajnych  ludzi, a przy  tym cele  tej  “ustawki”, oraz  główni  aktorzy, nie mogą  być  publicznie  rozpoznani…

dzieje  się  tak  dlatego, że  stare  kejkuty,  tak  do  końca,  nie  są  pewne, która  z sitw, ostatecznie  wykaże  się  większą  sprawnością  i inwencją  w  walce  ze  swoimi  rywalami.

Nie do  końca  jest  również  wiadome,  na kogo  ostatecznie postawi  nasz, najważniejszy  sojusznik, USA, stąd  dla  zewnętrznego obserwatora  przypomina  to  klasyczny  rwetes, gdy  potencjalne  łupy, wprawdzie leżą  przed uczestnikami, ale  nie został  jeszcze rzucony  rozkaz,  aby  “wyrywać  do siebie  ile  się  da”.

Natomiast,  ujawniają  sią  już  wyraźnie  tzw.  “strony  rwetesu” – inaczej  podziału  łupów  według  doktryny, że  “zwycięzca  bierze  wszystko, albo  chociaż  tyle, ile  zdoła  pochwycić”…

Otóż , nagle  wyraźnie się  “ujawnił” Prezydent  Andrzej  Duda, jako  pretendent  w tym “rwetesie” i  naczelnik  Jarosław  Kaczyński  został  niejako  zmuszony (wobec  rozpoznania, że  za  PAD może  stać  zaproszony  i przywitany  przez  Prezydenta  “z  radością”  tzw. Komitet Żydowski…)  znalazł  się  “w  kropce”  –  stąd  jego  słowa, iż  Antoni  Macierewicz “czasami  działa  w sposób  ekstrawagancki”…

Cóż, to  bowiem  ma znaczyć, że  działa  ekstrwagancko?

Jest  to  zawoalowana  wskazówka, że  naczelnik  na razie,  nie  ma” wyrobionego zdania”, po której  stronie ewentualnego  konfliktu,  a  przy okazji  rozpoczęcia  rwestesu,   stanie  jako  wódz  PIS, wraz  z “przyleglościami”…

Moim  zdaniem,  Antoni  Macierewicz  powinien  nie oglądając  się  na całą  resztę,  z jednej  strony  “robić  swoje”, wzmacniać  armię  i  rugować  z  niej  bezwzględnie  agenturę  postsowiecko- rosyjską ,  niemiecką  i   rosnącą,jak  na drożdżach, agenturę  chińską…

Bedzie  to  jasny  sygnał, że  przynajmniej  resort  siłowy  jest  zdecydowanym  sojusznikiem  USA  Donalda Trump’a.

Tutaj, każde  inne  “wyjście  czy  koncepcja”  jest  po  prostu   świadomym  przyzwoleniem  na likwidację  państwowości, aspirującej  do  rangi  narodowej i  polskiej.

W tym  kontekście   stawiam  Tezę, że  Prezydent  Andrzej  Duda  jest  tzw. “śpiochem”  rozwiedki, co  wydaje  się  być  “normalką”, zważywszy  iż  wywodzi  sie  ze  środowiska  dawnej  Uni Demokratycznej, zwanej  później  Unią  Wolności, a  ostatnio  PO – wszystkie  te  formację  w prostej  lini  pochodzą  nie tylko  od  okrągłego  stołu, ale  są  polityczną “spuścizną”…  starych  kejkutów.

Dodatkowe  wskazówki, że  to “śpioch”- wymieniając  zaledwie  kilka, najważniejszych – to: beztroskie  i niezgodne  z  prawem i  Konstytucją,  wpuszczenie  do biura  Prezydenta  Lecha Kaczyńskiego    ” harcowników” od  Bredzisława   Ruskiej Budy, walenie  głupa  w kwestii  powszechnego  domagania  się  przez  Polaków  publikacji  Aneksu, zgoda  na  depopulację  Polaków  przy pomocy  przymusowych  szczepionek, które  sprawią, iż  wiele  polskich  dziewcząt,  nigdy  nie stanie  się  Matkami-Polakmi, obietnice  złożone  przedstawicielom  sitwy  łajdaków żydowskich  w kwestii  tzw. “roszczeń”,  entuzjastyczne  poparcie  dla  strategicznych  działań  Chinoli, którzy  przy  pomocy  “jedwabnego  szlaku”, chcą  doprowadzic  do  tego, że  wszystkich  nas, szlag  trafi…

To  tylko niektóre, a obecnie  jest  prowadzona  gra  polegająca  na  tzw. “korzystaniu  z  konstytucyjnych  uprawnień” przez PAD-a, gra  wyraźnie  obliczona  na  wywołanie   tzw.  “podtapiania”  Ministra  Antoniego.

Metoda  “podtapiania”  skuteczna, skoro  naczelnik Jarosław  Kaczyński wysyła  sprzeczne  ze  sobą  sygnały, upodabniając  się  do  dziecka, które  zabłądziło  w  nieznanym  lesie, okrytym  mgłą,  wielkiej  niewiadomej…

Leave a Comment