Obóz Zdrady uaktywnia WSIoków…

Partie  i  środowiska  polityczne, które  w  większym, lub  mniejszym  stopniu, wspierają  układ  

okragłostołowy, nazywam  jednoznacznie  Obozem  Zdrady.

Przynależność  do  wspomnianego  Obozu  Zdrady  poszczególnych  polityków, działaczy,  czy  aktywistów  społeczno-politycznych, wynika  wprawdzie  z różnych  pobudek, co  nie zmienia  faktu  ich  przynależności  do  sitwy  skupionej  wokół  postanowień  Kiszczaka  i  “grona  osób  zaufanych”, jak to trafnie  nazywa  redaktor  Stanisław  Michalkiewicz.

Warta   tylko  przypomnieć, że  w  grudniu  ub. roku  byliśmy  świadkami  próby  tzw. puczu  o znamionach   przewrotu   parlamentarnego – o ile  coś  takiego  istnieje…

Ciamajdan  był  nieudolną  próbą   podważenia  wybranej  przez  Polaków  większości  parlamentarnej  i  co  za  tym  idzie, powołanego  rządu.

Niestety,  PIS, jako  partia  rządząca  nie wyciągnęła  konsekwencji  wobec  organizatorów  tego  ciamajdanu, więc  oto  uruchomiona  została  tzw. wersja  WSI-oków  (Wojskowych  Służb  Informacyjnych, których  nie ma,  ale  najwidoczniej  jednak  istnieją, skoro  nawet  Marszałek  Marek  Kuchciński, ulegając  ich  naciskom  – a  może  uległ  “mocy  ich czaru?”),  wyraził  wstępną  zgodę  na  zjazd  bezpieczniaków  w  gmachu  Sejmu.

Rzecz  zgoła  niesłychana,  aby  wrogom  Polski, ludziom  którzy  całe  swoje  życie  spędzili  na  wiernej  służbie  dla  Imperium  bolszewickiego  zła; umożliwiać  podjęcie  zorganizowania  puczu przeciwko  panującej  w  Polsce  władzy!

Możnaby  postawić  wniosek   o  pilne  zbadanie  zdrowia  psychicznego  Pana  Marszałka  Marka  Kuchcińskiego, gdyby  nie  to, iż  umocowanie  WSIoków  we  wszystkich  ugrupowaniach  politycznych  (zarówno parlamentarnych,   jak   tych  “biegających  po ulicach”  i  tzw. “luzaków”, robiących  na froncie  propagandowym), ma  swoich  agentów, inaczej:  swoje  “operacyjne  umocowania”.

Niech  nikogo  nie  zmyli  mydlenie  oczu  w  wykonaniu Prezesa  Jarosława  Kaczyńskiego, “że  na  tym  etapie, wicie-rozumicie, robimy  ten  krok  do  tyłu, ale  poźniej, kiedyś  zrobimy  aż trzy,  a może nawet cztery  kroki  do przodu”…

Skoro  obecny  rząd  “jest  zmuszony  do  konkurowania  ze  starymi  kejkutami  o  wsparcie  naszego  najważniejszego  sojusznika – USA”, a nie  robi  NIC,  aby  ten  stan  zmienić, to  niech  nie oczekuje, że  USA  wyczyści  mu  wewnętrzne  podwórko  z  wrogiej  agentury  i  powie: “Panowie,  wymietliśmy  wszystkie śmieci, które  tu  zainstalował  bolszewik  Barack  Obama, jest  opcja  zerowa  i teraz  macie  ich  na widelcu  i  róbcie  wszystko, żeby  wiecej  wam  nie bruździli”…

NIC   TAKIEGO  NIE   NASTĄPI   PANIE   KACZYŃSKI, to  Pan  musi  samemu  przynajmniej  zacząć  oczyszczać  Ojczyzne  z wpływów  Obozu  Zdrady,  bo  w  przeciwnym  razie  Rodacy  dojdą  do  wniosku, że  albo  Panu  to  nie przeszkadza,  lub  wręcz  jest  Pan  “dogadany”   z  WSIokami.

Do  takiego  wniosku  można  dojść, kiedy  dowiadujemy  się, że  jeden  z WSIoków,  pomimo  prawomocnego  skazania,  “śmiga  na  wolce”, jakby  nigdy  nic!!!

Argument, że  Sąd  Najwyższy  miał  prawo,  zawiesić  wykonywanie  kary  wobec  WSIoka?…

Pan  Bóg  jeszcze wyżej  siedzi  i  widzi   Wasze  zaprzaństwo i  pozorację  zmian,a  Rodacy  też  to  zobaczą,  gdy  w  swoim  przyzwoleniu  na trwanie  układu  okrągłego  stołu,  “dojdziecie  do ściany”!

Moim  zdaniem  tą  “ścianą”  będzie  Wasze  przyzwolenie  na  zdymisjonowanie,  lub  choćby  osłabienie  roli  Ministra  Obrony  Narodowej   Pana  Antoniego  Macierewicza.

Nie mam  najmniejszych  wątpliwości, że  Minister  Macierewicz  posiada  (w  przeciwieństwie  do  Ministra Waszczykowskiego,  czy  Prezydenta  Andrzeja  Dudy)  bardzo  mocne  umocowania  w  obecnej  Administracji   USA, więc  grono  decydujące  w  PIS niechaj  dziesięć  razy  pomyśli,  zanim  zdecyduje  się  na  “jakieś  głupie  kroki”  wobec  jedynego  Ministra, który  poważnie traktuje  swoją  misję.

W  tych  kwestiach, jakie  tu  powyżej  poruszyłem, napisałem  List  do Prezydenta USA  Donald’a  Trump’a  i zacytuję  jedynie   fragmenty, to potwierdzające (  w orginale  i  moim, być  może  ułomnym tłumczeniu);

” (…) I truly  belive  that  Poland  as  a leader  of  Central  and  Eastern  Europe  is  vital,  geopolitical  and  geostrategic  intrest  of  United  States  too. (…)”

(moje  tłumaczenie)  ” (…)  Naprawdę  wierzę, że  Polska  jako  lider  Środkowo  Wschodniej  Europy jest  istotnym, geopolitycznym  i  geostrategicznym  interesem  także  dla  USA (…)”

“(…) in  my  opinion, National  Defence  Minister  of  Poland, Mr. Antoni  Macierewicz  deserves  special  support  from you  Mr. President  and  current  Administration  of  United  States (…)”

(moje  tłumaczenie)  ” (…)  w  mojej  opini  Minister  Obrony Narodowej  Polski,  Pan  Antoni  Macierewicz  zasługuje  na  specjalne  wsparcie  Pana  Prezydenta  i obecnej  Administracji  USA (…)”.

“(…)  But  it’s  necessary  to  reverse  the  influence  of  the  left  wing  of  the  CIA, who  especially in the  days  of  Administration  of  President  Barack  Obama, strengthened  in  Poland  influence  of  post-communist  special forces, who  I  call Treason  Camp (…)”

(moje  tłumaczenie)  ” (…) Ale  jest  niezbędne  odwrócenie  wpływów  lewego skrzydła  w  CIA, które  szczególnie  w czasie  Administracji  Prezydenta  Barack’a  Obamy, wzmocniło  w Polsce  wpływy  post-komunistycznych  służb  specjalnych, które  ja  nazywam  Obozem  Zdrady (…)”

” (…)  Responsibble  for  Military  Inteligence  Services  of  Poland  at  that  time, was  Mr.  Donald  Tusk, now  President  of  the  Council  of  Europe.  Mr.  Donald  Tusk  enjoys  support  of  the  Treason  Camp, the  very  same  Camp  who  in  nearest  future, as  a  opposition  parties  in  the  Polish  Parliment, will want  resignation  of  National  Defence  Minister Mr. Antoni  Macierewicz (…)”.

(moje  tłumaczenie)  “(…)  Odpowiedzialnym  za Służbę  Kontrwywiadu  Wojskowego  w  tamtym  czasie  był  Pan  Donald  Tusk, obecnie  Prezydent  Rady  Europy.  Pan  Donald  Tusk  znajduje  wsparcie  ze  strony  Obozu  Zdrady  tego  samego Obozu, który  w najbliższej  przyszłości, jako parlamentarne  partie opozycyjne, będzie  chciał  rezygnacji  Ministra  Obrony  Narodowej, Pana  Antoniego  Macierewicza (…)”

Zacytowałem  kilka  fragmentów  mojego Listu  do Prezydenta  USA, Donald’a  Trump’a, Listu  jaki  dzisiaj  wysłałem, powodowany  obawą, że    kierownictwo  PIS (zwłaszcza  Prezes  Jarosław  Kaczyński), nadal  będą  się  “pieścić”  z   Obozem  Zdrady, powodowani  naiwnym  przekonaniem, że:  “Polacy  Nic  Się  Nie  Stało”  i  “jakoś  to  będzie”…

Pozostaje  nam  tylko mieć  nadzieję, że  PIS  w  końcu się  ocknie z  błogiego  stanu  samo  zadowolenia, zrezygnuje  z uprawiania  “działań  pozornych”  w stosunku  do  Obozu  Zdrady  i  rozpocznie  rzeczywiste  Odrodzenie  Polski.

 

Leave a Comment