Świat w mocy synagogi Szatana…

Skoro tak, to czy ma sens, jakiekolwiek działanie człowieka będące w konflikcie z tą, szatańską synagogą?

Aby lepiej zrozumieć tą kwestię i jednocześnie dać sobie odpowiedź na powyższe pytanie, proponuję wyjaśnienie sobie, kim są ci, których Jezus Chrystus, tak właśnie nazwał?

W historycznym kontekście czasów Jezusa Chrystusa, synagogą Szatana, byli Edomici, podający się fałszywie za wyznawców Prawa Mojżeszowego – w tamtym okresie Prawo i Prorocy ustąpili miejsca Talmudycznej sekcie i najlepiej to jest wyrażone w tym, czego nauczał przeciwko faryzeuszom i uczonymw Piśmie, sam Jezus Chrystus.

Poza historycznym kontekstem i jednocześnie,jego obecną kontynuacją, jest pojęcie Babilonu Wielkiego – Wszetecznicy i Matki Wszetecznic, inaczej światowego, hierarchicznego systemu religijnego, który kontynuje tradycję synagogi Szatana…

Ba, należy w ten symboliczny Babilon Wielki wpisać każdą instytucję, partię, stronnictwo, stowarzyszenie czy jakąkolwiek formację, których istnienie rozpoczyna się od tzw. “procesu rejestracyjno-legalizacyjnego”…

Już sam fakt dobrowolnego poddania się wyżej wspomnianemu procesowi, jest w moim, najgłębszym przekonaniu: oddaniem pokłonu bogowi tego świata,Szatanowi

Jezus Chrystus kuszony na pustyni przez Szatana, usłyszał od Złego propozycję, że odda Jezusowi wszystkie królestwa świata ,za jeden pokłon…

W odpowiedzi, Jezus Chrystus nie stwierdził na ten przykład, że Szatan nie może obiecywać, iż da mu coś, co do niego nie należy…

Jezus Chrystus doskonale znał kulisy “stanu posiadania Szatana”, ponieważ nie tylko na polecenie Stwórcy stwarzał wszechświat oraz byty duchowe i ziemskie, ale był świadkiem powstania Pierwotnej Kwestii Spornej pomiędzy Bogiem Ojcem a Lucyferem inaczej: Szatanem, co znaczy Przeciwnik.

Istota tej Kwestii Spornej sprowadzała się do zarzutu wobec Boga Ojca, że Lucyfer sprawi, iż żaden człowiek nie zechce miłować Boga Ojca bedąc mu posłusznym dobrowolnie, a nie na przykład ze strachu przed Bożym gniewem.

Podkreślam, że Szatan nie zbudował tej Kwestii Spornej wokół zagadnienia: kto jest potężniejszy: Bóg Ojciec, czy Lucyfer…

Tak postawiona Kwestia Sporna, zostałaby rozstrzygnięta w oka mgnieniu – Bóg Ojciec zniszczyłby Lucyfera, udowadniając że jest potężniejszy.

Dobrowolność człowieka w jego miłości i posłuszeństwie wobec Boga Ojca, stanowiąc istotę Pierwotnej Kwestii Spornej, siłą rzeczy narzucała wymiar czasowy dla jej rozstrzygnięcia.

Tak więc świat ludzki został poddany mocy Złego, który aby tym bardziej utrudnić ludziom postępowanie zgodne z Wolą Boga Ojca, utworzył tysiące religii, systemów “wartości”, struktur dążących do dominacji nad światem, systemów filozoficzno-światopoglądowych, ideologii oraz innych formacji strukturalnych, aby całkowicie zmanipulować ludzi, za sprawą totalnego chaosu i pomieszania…

Synagoga Szatana jest jedną z wielu tych struktur, choć jej znaczenie rosłojuż od czasów Jezusa Chrystusa, ale w miarę tzw. postępu i zdobyczy technologicznych w naszych czasach; urosła do rangi jednego z głównych narzędzi Szatana.

O ile Ludzie Dobrej Woli, to dokładnie ci, którzy rozumieją modlitwę “Ojcze Nasz”w kategoriach wierności przede wszystkim wobec Królestwa Bożego, o które się modlą i którego oczekują, jako rozwiązania wszystkich, ludzkich bolączek – o tyle synagoga Szatana, to wszystkie i bez wyjątku formacje, religie, struktury czy systemy tzw. “wartości”, będące w stanie istnienia, za sprawą “spełnienia obowiązku rejestracyjno-legalizacyjnego”, inaczej: symbolicznego pokłonu oddanego Szatanowi.

W tym kontekście należy uznać, że świat jest w mocy synagogi Szatana i aby nie ponieść kary za przynależność do symbolicznego, Babilonu Wielkiego (Apokalipsa nawołuje Ludzi Dobrej Woli, aby z niego wyszły!), musimy być wierni Królestwu Bożemu

Ale, co to oznacza być wiernym Krolkestwu Bożemu? – ktoś może zapytać.

Napewno nie jest to naśladowanie byłej Prezydent miasta Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz, choć na przykład kardynał Kazimierz Nycz twierdzi, ze HGW “już tu na ziemi, budowała Królestwo Boże”…

Ona owszem, budowała królestwo ziemskie boga tego świata, czyli Lucyfera i w tym kontekście należy rozumieć słowa naczelnego faryzeusza Warszawy.

Ludzie Dobrej Woli powinni w naszych czasach “prostować ścieżki Pańskie” budując na fundamencie nauczania Pisma Świętego, zważając przy tym, by nie ulegać manipulantom, realizujacym w oparciu o treść Słowa Bożego ziemskie cele synagogi Szatana…

Pośród wielu celów synagogi Szatana jest odbudowa tzw. trzeciej świątyni i upatrywanie w tym “spełnienia się woli Bożej”…

Owszem ,Pismo Święte mówi o odbudowie trzeciej światyni i zgromadzeniu Izraela na dawnych ziemiach Hebrajczyków, ale jest to zapowiadane,jako znak czasu końca i tuż przed przyjściem Królestwa Bożego z Nieba pod przywódctwem Jezusa Chrystusa, co nie jest tożsame, iż trzecia światynia ma tu pełnić rolę siedziby Królestwa Bożego, wręcz przeciwnie, jest zapowiedziane, że w trzeciej światyni zasiądzie antychryst i ogłosi się bogiem

Manipulatorzy zarówno ten fragment, jak i wiele innych, dostosowują do swojej “koncepcji ” wychwalania syjonizmu, bezkrytycznej oceny zbrodni wspólczesnego państwa Izraelczyków (Izraelczyków, bo nie maja oni nic wspólnego z historycznym Izraelem). Ponadtto wysyłają swoich zwolenników do Nieba, jakby nie rozumiejąc, lub celowo to ignorując, że Pierwotne Zamierzenie Boga dla ludzkości, to nasze, wieczne życie na ziemi. Fakt, że na przeszkodzie stanął tu Lucyfer nie oznacza, iż Bóg Ojciec ma się uznać za pokonanego i odstąpić od swojego,Pierwotnego Zamierzenia wobec ludzkości.

Owszem, jest mowa w Słowie Bożym o tych, którzy wraz z Jezusem Chrystusem będą panować nad ludzkością, sprawując swoją władzę z Niebios, gdzie zostaną powołani przez Syna Bożego.

Tyle tylko – i aż tyle –że jest tam wymieniona dokładna ich liczba, tzn. 144 tysiące, po 12 tysięcy z każdego pokolenia historycznego Izraela…czy tylko Izraela? Tego nie wiemy, choć Jezus Chrystus tuż przed wniebowstąpieniem, wyjaśnił swoim uczniom, że jego misja na ziemi polegała na “odnalezieniu i ocaleniu ostatka Izraela”, ale także stwierdził, iż: “mam i drugie owce, które nie są z tej owczarni, ale i one słuchać będą głosu mego”. Po czym nakazał swoim naśladowcom, aby szli do wszystkich narodów świata i Dobra Nowinę o Królestwie Bożym ogłaszali wszystkim ludom, plemionom, narodom i jezykom…

I teraz słowo ostrzeżenia dla manipulatorów i piewców takiej, czy innej denominacji, wyznania i religii: Wasze nauczanie o tym, że naszym przeznaczeniem jest życie w Niebie, że współczesny Izrael powstał w zgodzie z wolą Bożą, a nie tylko za Jego przywoleniem, jako jeden z wielu znaków, Przyjścia Syna Człowieczego, że wasze nauczanie jest jedynie prawdziwe,a w ogóle to przynależność do waszej denominacji jest warunkiem zbawienia – wszystko to razem i z osobna, wystawia wam świadectwo, jako części składowej Babilonu Wielkiego, w którym jądro władzy leży w rękach przedstawicieli synagogi Szatana.

Ta synagoga Szatana w najbliższym czasie doprowadzi do całkowitego upodlenia Narodu polskiego, jako potencjalnie groźnego dla jej celu – czyli totalitarnej kontroli nad ludzkością. – Synagoga Szatana stoi za uroszczeniami do majątku bezdziedzicznego i doprowadzi Naród polski do roli nędzarzy we własnej Ojczyźnie – wszystko za zgodą Systemu tzw. “demokracji” w jej imieniu i dla “świętego spokoju i powszechnego “pokoju i bezpieczeństwa” – za aprobatą tzw. “elity” polityczno-duchowej…

System – inaczej Babilon Wielki – reaguje na każdą inicjatywę, która mogłaby zagrozić w jakimś stopniu planom synagogi Szatana, tak więc jakiekolwiek inicjatywy oddolne – o ile poddadzą się kontroli za sprawą obowiązku rejestracyjno-legalizujacego, bądź działać będą wbrew zasadzie “głębokiej konspiry” są działaniami bezrozumnymi, jednocześnie narażającymi wielu odważnych i wolnych ludzi na nieuchronne represje ze strony Systemu.

Stąd też ,po raz kolejny apeluję o zastanowienie się nad tym, co animuję od pewnego czasu, czyli PION (PATRIOTYCZNA INSUREKCJA ODRODZONEGO NARODU)… -zob. strona o takiej nazwie na Fb-ku. Pamiętajcie – Systemu nie da się naprawić, bo System – czyli symboliczny Babilon Wielki idzie na zagładę, jaka się dokona, gdy na ziemię przyjdzie Królestwo Boże – bynajmniej nie na wzgórze świątynne, gdzie współcześni rabini będą w najlepsze oddawać cześć boską antychrystowi – Albo jesteście za Królestwem Bożym, albo po stronie synagogi Szatana – Wasz wybór i Wasza będzie zapłata…

1 thought on “Świat w mocy synagogi Szatana…”

Leave a Comment