Granice wyobraźni w obliczu rozbioru Polski…

Jeżeli zastanawiasz się nad jakimś wspólnym celem – wspólnym dla wszystkich Polaków,niezależnie od ich przekonań i preferencji politycznych – to wyobraź sobie, że ewentualna realizacja , rozbójniczych uroszczeń środowisk “przemysłu holokaustu”, uczyni z Polaków niewolników w ich własnej Ojczyźnie.

Myli się ten, kto uważa, iż on nie stanie się niewolnikiem szlachty jerozolimskiej – myli się niezależnie od oczekiwanego statusu, w tym społeczeństwie, niewolników podległych lichwiarskiej wspólnocie rozbójniczej.

Mylą się w swoich kalkulacjach nawet”stare kejkuty”, czyli sprawujący rzeczywistą władzę nad Polakami.

Środowisko rozbójnicze “przemysłu holokaustu” będzie potrzebować “starych kejkutów” (WSI i inne środowiska spec-służb) tak długo, jak długo będzie istniała potrzeba trzymania w ryzach Polaków, bez konieczności bezpośredniego nadzoru nad Polską.

Wyobrażam sobie – przypominam, że wyobraźnia lichwiarzy jest znacznie bogatsza od mojej,więc następstwa dla Wspólnoty narodowej Polaków, moga okazać się bardziej tragiczne – że moment bezpośredniego przejęcia przez wspólnotę rozbójniczą kontroli nad Polską, nastąpi wtedy, gdy przejmie ona, całkowitą kontrolę nad agenturą, rozlokowaną w ciągu ostatnich trzech dekad, przez “stare kejkuty”…

Podejrzewam, że ten proces się rozpoczął, wraz z decyzją o ograbieniu Polski, a tym samym, Narodu polskiego.

Wspólnota rozbojnicza, na czele z Państwem Izrael, wykorzystuje szabesgojów, ale o pełnym zaufaniu nie może być tu mowy.

Tak więc, reasumuja ten “wątek” – Razwiedko, czas twojej degradacji do roli kapo w tym, nowym obozie “mniej wartościowego narodu tybulczego”, degradując do niższego szczebla nadzoru, a twoje profity Razwiedko, zostaną niebawem zredukowane do poziomu pozwalającego jedynie, na lepszą egzystencję, niż reszta niewolników, TYLKO TYLE, cokolwiek to miałoby znaczyć,,NAPEWNO nie będzie to rola sprawujących władzę rzeczywistą…

Ten stan pogłębi się wtedy, gdy wspólnota rozbójnicza “rozegra was w waszym gronie”, tak jak wy” rozegraliście” swoich towarzyszy partyjnych w okresie usuwania w cień tzw. gremiów partyjnych, kiedy należało” poważnie zaprojektować”, a następnie, “odpowiedzialnie” przeprowadzić tzw. transformację ustrojową…

Historia lubi się powtarzać, ale tym razem to wy – Razwiedko – będziecie mierzwą dla,”historycznych przemian”…

Trudno liczyć Razwiedko, na twój-zbiorowy i masowo przejawiony – instynkt samozachowawczy, choć nie można wykluczyć, że znajdą się wśród Razwiedki tacy, którzy dostrzegą niebezpieczeństwo…

Teraz zmienię Adresata przekazu mojej wyobrażni i skieruję się do Całej Reszty moich Rodaków:

Propozycja krótkiej Ustawy, której celem jest wprowadzenie Prawa uniemożliwiajacego realizację uroszczeń środowisk “przemysłu holokaustu” – Ustawy,autorstwa Pana Stanisława Michalkiewicza, jest moim zdaniem, ostatnim narzędziem, jakie Naród polski może jeszcze użyć, aby powstrzymać tragedię Polski pod postacią de facto, Jej całkowitej likwidacji, za sprawą Rozbioru Finansowego.

Jeżeli macie niezbyt sprawną wyobraźnię, i nie potraficie ” zajarzyć “,jak taki Rozbiór Finansowy,będzie realizowany, to podam kilka przykładów i znów zaznaczę: wyobraźnia finansowych grandziarzy z “przedsiebiorstwa holokaust ” oraz kręgów rządowych Izraela, jest bardziej rozbudowana, niż moja…

Rozbiór Finansowy, jak wskazuje nazwa, odbywać się będzie za pomocą narzędzi finansowych i tworzenia instrumentów pozwalających na swobodny drenaż wytworzonego przez Naród polski bogactwa tak, aby Naród nie był w stanie wskazać bezpośrednich winowajcow, czy prześledzić drogi, takiego drenażu finansowego (koncesje, oczynszowanie, czy łapówki mniej, czy bardziej zakamuflowane w tzw. aneksach do Umów zawieranych przez Skarb Państwa – sprowadzonego nieoficjalnie, do roli jedynie Administratora majątkiem “wydzielonym”,a nie rzeczywistego Dysponenta tego majątku- to tylko kilka przykładów…)

Pan Stanisław Michalkiewicz w swoich wystąpieniach, wskazywał, że my nie wiemy Co już podpisali przedstawiciele rządu warszawskiego?

Pójdę nieco dalej w swoich wyobrażeniach…

Podejrzewam, że “ramowy scenariusz” ograbienia Narodu polskiego,już został zatwierdzony przez tzw. “umiłowanych przywodców” i pozostały jedynie formalności pod postacią tzw. “kompleksowego ustawodatwa”, jakie według wyżej wymienionego scenariusza, ma zostać zrealizowane po tym, jak Naród polski przedłuży kadencję sprawowania przez PIS, “zewnętrznych znamion władzy”.

W związku z powyższym, postuluję wsparcie inicjatywy Pana Stanisława Michalkiewicza (projektu Ustawy o zapobieżeniu grabieży Polski), zbiórką podpisów Polaków w Kraju i za granicą…i zamiast zbierania tychże podpisow, jedynie tradycyjną metodą, postuluję oprócz takiej metody, uruchomienie strony internetowej, gdzie Polacy ze wszystkich zakątków, gdziekolwiek by nie mieszkali, będą mogli złożyć podpis, pod projektem Ustawy proponowanej przez Pana Stanisława Michalkiewicza.

Tak samo, jak wniesienie pod obrady Sejmu tej Ustawy, wykaże w sposób jasny, który z posłów jest przeciwko ograbieniu Polski,a który przyzwala na taką grabież, głosując: Przeciw,lub choćby Wstrzymując się od głosu…

Tak samo, złożenie podpisu pod taką: Ankietą Narodową, stanowić będzie probierz rzeczywistej troski o Los Polski i Wspólnoty narodowej Polaków.

Jeżeli odzew na Ankietę Narodową, w której treści na wstępie, powinien się znaleźć w całości, proponowany przez pana Stanisława Michalkiewicza Projekt Ustawy; będzie znikomy, to proponuję, aby zmienić przynajmniej początek, naszego narodowego hymnu na:

Oto Polska,już zginęła

Za naszego życia,

Co nam lichwa

dziś wyrywa,

chętnie oddajemy

Marsz, marsz Kaczyński,

prowadź nas w niewolę

Za twoim przewodem,

będziem szabesgoje

Do tych, którzy bardzo słusznie, oburzą się na tak zmienioną treść, Naszego Hymnu:

Odpowiedzcie sobie na pytanie: Jaki sens będzie miało śpiewanie Naszego, narodowego Hymnu, skoro oddamy w ręce lichwiarzy żydowskich” przemysłu holokaust”,Naszą Ojczyznę, Najjaśniejszą Rzeczpospolitą Polskę???

Owszem, pragnę w Was wzburzyć krew, niechaj wasz gniew będzie wielki, gniew ten, niechaj na dobry początek, przerodzi się w Wasze Uczestnictwo – Uczestnictwo masowe – w Marszu Przeciwko Ustawie 447 i próbom grabieży Polski,oraz w masowym wsparciu dla Projektu Ustawy Pana Stanisława Michlkiewicza.

Obyśmy nigdy, nie doczekali chwili, gdy uświadomimy sobie, że słowa celowo (nazywa to się prowokacją artystyczną – prowokacją zmuszajacą do przebudzenia świadomości) zmienionego przeze mnie Hymnu, wykroczyły poza granice mojej wyobraźni i faktycznie, stały się gorzką,niewolniczą rzeczywistością Narodu polskiego…

Wszystkim, polskim patriotom, których serca wypełnia miłość do Ojczyzny Naszej – Polski, dedykuję wiersz pt. Widziałem Cię Polsko, z mojego zbiorku pt. Kształt Ciszy,

Widziałem Cię Polsko

Widziałem,

rzeszę biało-czerwoną

Wyrosłą z pamięci,

jak z Nadziei ramion…

Sposród Twoich

krain ukochanych

Oto Polsko

zrodzonaś,

z myśli gorącej

skazanej przez wrogów

na mroku niepamięć…

Oto dzieci Twoje

przemienione,

w husarów

potęgę wspaniałą!

Ku nowej wielkości,

powstałaś z kolan

Twych synów

staraniem

Obudzonaś Polsko!

Wszechpotężną zostań

w bieli i czerwieni,

Twoich sztandarów!

-napisałem powyższy wiersz, na banicji politycznej,w Tampa-Floryda, w dniu 18 listopada, 2011 roku, po obejrzeniu szeregu relacji filmowych, z Marszu Niepodległości w Warszawie.

                                                                 

Leave a Comment