Rozważania Wielkanocne…

W tych dniach, ludzie uważający się za chrześcijan,powinni zastanowić się nad ziemską misją naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa (Chrystusa, co znaczy Pomazańca królewskiego- Króla wszystkich królów).

Ziemska misja Jezusa, którego w pierwszych słowach swej relacji, ewangielista Jan określa w sposób następujący (Ew.Jana 1:1-3) ” Na początku był Słowo (z gr. Logos) a Słowo (Logos) był u Boga (Boga Ojca Wiekuistego) i Słowo (Logos) był bogiem. On był na początku u Boga. Wszystko zaczęło istnieć poprzez niego, a bez niego nic nie zaczęło istnieć”

Powyższa relacja ewangelisty Jana, jest potwierdzona,wcześniejszym świadectwem w Księdze Rodzaju rozdział 1: 26 ” I przemówił Bóg: Uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo i niech im (słowo “im” to liczba mnoga!) będą podporządkowane ryby morskie i latające stworzenia niebios oraz zwierzęta domowe i cała ziemia, jak również wszelkie inne poruszające się zwierzę, które się porusza po ziemi”

Bóg zwraca się tutaj do Logosa (znanego światu pod imieniem póżniejszym Jezus (Jaszua,a w starosłowiańskim, jako Jasza), aby uczynić człowieka na podobieństwo jego i podobieństwo Logosa.

Często słyszymy opinie w rodzaju: “jesteś podobny do ojca, albo: jesteś podobny do matki”…

zwykle odnosi się do podobieństwa fizycznego, ale niekiedy jest to związane z cechami charakteru.

Moim zdaniem chodzi w przypadku aktu stworzenia, o podobieństwo charakterologiczne (posiadane cechy charakteru,zdolności umysłowe itp.) a nie fizyczne.

Dlaczego tak uważam?

Wiekuisty Bóg obdarzył nas wolną wolą, zdolnością do tworzenia,nasze serca uczynił zdolnymi do wyrażania słowami naszych uczuć,wyposażył w zdolność zdobywania wiedzy i jej przekazywania i wszystko to razem odróżnia nas od zwierząt, które posiadając jedynie instynkt, nie są zdolne do wyrażania swojej woli w sposób uświadomiony.

Boskim zamiarem wobec pierwszych ludzi, a tym samym całego rodzaju ludzkiego, było życie zgodne z Jego Porządkiem Rzeczy,ale zgoda ta miała wynikać z decyzji podjętej (podejmowanej) dobrowolnie, a nie pod przymusem – presją strachu mającego swe źródło w świadomości, iż Bóg zniszczy nas za nieposłuszeństwo.

I tu tkwi Istota Kwestii Spornej, jak się pojawiła za sprawą buntu Lucyfera, który w momencie buntu, stał się Szatanem (co znaczy: przeciwnikiem Bożego Zamierzenia), oraz Diabłem, co znaczy: kłamca i ojciec kłamstwa).

Zamierzeniem Boga Wiekuistego było, aby ludzie rozmnażali się i żyjąc w zgodzie z Porządkim Boskim ( można to nazwać Teokratycznym Porządkiem – Teo= Bóg, a kracja= Porządek).

Szatan zastąpił to Demo – kracją, co znaczy: Demon – Porządek…

Przyjście Logosa na ziemię i Jego narodzenie, jako Syna Człowieczego stanowiło realizację Pierwotnego zamierzenia Boga Wiekuistego.

Gdyby Lucyfer ( znaczy “niosący światło poznania”) nie sprzeciwił się Porządkowi Boga Wiekuistego, to pełniłby służbę, jako niosący ludzkości “światło poznania=wiedzy”.

Ogarnęła go pycha i zapragnął dla siebie chwały i uwielbienia, należnych jedynie, Bogu Wiekuistemu.

Nie mógł zrealizować swojego pragnienia za pomoca siły, bo wtedy Kwestia Sporna dotyczyłaby tego: Kto jest silniejszy ja, czy Bóg Wiekuisty?

Tak postawiona Kwestia Sporna, zostałaby w oka mgnieniu rozstrzygnięta – Bóg Wiekuisty samodzielnie lub zlecając to zadanie Logosowi, zniszczyłby Lucyfera.

Lucyfer postawił Kwestię Sporną w sposób sprytny ( słowo spryt nie jest tożsame w semantyce naszego jezyka, ze słowem mądrość, nic dziwnego,ponieważ prawdziwa mądrość pochodzi od Boga Wiekuistego – Stworzyciela wszystkiego, co istnieje)…

W sposób sprytny, bo postawił tezę: ” Twoje stworzenia nie będą Cię wielbić dobrowolnie i z miłości, ale ze strachu przd Twoim gniewem”

Moim zdaniem (mogę się mylić, ale takie wnioski wyciągnąłem porównując treść pierwszego rozdziału Księgi Genesis, oraz rodział drugi Księgi Rodzaju) Lucyfer miał za sobą już jedną, nieudaną próbę doprowadzenia do wprowadzenia powyższej Kwestii Spornej w stan Rzeczywisty, czyli do stanu podjęcia samego Sporu…

Pierwszy rodział Księgi Rodzaju -Rozdział 1: 27 -opisuje: ” I Bóg przystąpił do stworzenia człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył ich, jako mężczyznę i kobietę”…

Jasno z tego wynika, że nie chodzi tu o Ewę, ponieważ opis dotyczący tego, w rozdziale 2 , wersey 21 do 23 Księgi Rodzaju brzmi:” Bóg zesłał na człowieka głęboki sen,a gdy on spał,wyjął jedno z jego żeber i potem zasklepił ciało nad tym miejscem. I Bóg przystąpił do ukształtowania niewiasty ( inne tłumaczenia używają słowa mężatki) z żebra,które wyjął z człowieka i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy człowiek rzekł: To wreszcie jest kość z moich kości i ciało z mego ciała. Ta będzie zwana niewiastą ( mężatką), gdyż wzięta została z mężczyzny (męża)” .

Pierwszy człowiek i pierwsza kobieta zostali stworzeni z prochu ziemi, jednocześnie i jako równe sobie istoty cielesne, w swoim podobieństwie do Stwórcy, który następnie im dał polecenie, aby: ” się rozmnażali, napełniali ziemię i czynili sobie ją podporzadkowaną” – podporządkowaną, to znaczy zgodną z Boskim Porządkiem

Wówczas Lucyfer podejmuje swoją pierwszą próbę wprowadzenia na Forum Wszechświatowe Kwestię Sporną i przekonuje pierwsza kobietę, że: Jej rola, jako przyszłej Matki Rodzaju Ludzkiego, czyni ją podległą mężczyźnie…

Lilil, Leleajla,Gaia,Lada,Milana -pod tymi imionami znana jest według różnych tradycji- to pierwsza kobieta, która de facto staje po stronie Lucyfera, odrzucając rolę nadaną jej w Porządku Bożym…

Lelajla staje się bytem demonicznym, zachowanym do czasu Sądu Ostatecznego i choć Kwestia Sporna nie zostaje wprowadzona, to Lucyfer staje się Przeciwnikiem, czyli Szatanem, ponieważ jego działania, usytuowały go w roli Przeciwnika Boga Wiekuistego i po “ukształtowaniu z żebra człowieka, kobiety – de facto to nie to samo, co akt stworzenia z prochu ziemi – Bóg postanawia poddać próbie pierwszą parę rodzaju ludzkiego – nie niszczy swego Przeciwnika (Lucyfera, który traci swoją funkcję opiekuna ludzkości i staje się Szatanem-Diabłem), tylko dopuszcza do kuszenia Ewy przez Szatana pod postacią węża.

Ktoś mógłby zapytać: “Dlaczego Dobry Bóg Wiekuisty nie zniszczył Lucyfera,już przy jego pierwszej próbie nakłonienia pierwszych ludzi do buntu przeciwko Stwórcy?

Odpowiedż jest prosta: Kwestia Sporna wysunięta przez Szatana nie wspierała się na jego przeświadczeniu o wyższości jego mocy wobec Boga, ale stawiała tezę, że on sprawi, iż rodzaj ludzki nie będzie wielbil swego Stworzyciela z milości, ale najwyżej ze strachu, a na koniec nie będzie wsród rodzaju ludzkiego kogokolwiek, kto z serca wielbiłby swego Stwórcę.

I dlatego Bóg dopuścił do takiej próby rodzaju ludzkiego.

O ile Lelajla (Lada-Milana-Gaia) została zwiedziona przez Lucyfera dzięki kłamstwu,że już sama rola Rodzicielki -Matki – Rodzaju Ludzkiego, czyni ją niższą wobec mężczyzny, co przy poczuciu pychy – inaczej jej rozbudzonego Ego – nakłoniło ją do buntu, w którymz kolei, nie uczestniczył pierwszy mężczyzna, stąd pozostał on samotnym, pośród zwierząt, które nazywał…nie znajdując wśród świata zwierząt wsparcia, ani towarzystwa, czy lekarstwa na swoją samotność – będąc jedyną,cielesną istotą myślącą… pośród innych stworzeń obdarzonych jedynie instynktem…

O tyle Ewa, znająca Boży Porządek – Nakazy, oraz Zakazy- z przekazu męża, staje się łatwiejszą ofiarą i jednocześnie, narzędziem dla Szatana, aby tym razem, do buntu naklonić także mężczyznę…

Pierwsza próba otwartego buntu objęła tylko Lellajlę i wyeliminowanie jej z Porządku Bożego jedynie zawieszało w czasie, ten Porządek (“rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię, czyniąc ją sobie podporządkowaną”)…

Tymczasem Szatan chciał klęski całkowitej, tegoż Porządku, bo tylko wtedy mógł wygrać w Kwestii Spornej z Bogiem Wiekuistym – niekorzystny wynik Kwestii Spornej dla dawnego Lucyfera – obecnego Szatana – oznacza jego zniszczenie przez Boga Stwórcę.

Wracając myślą do aktu “ukształtowania Ewy – już nie stworzenia z prochu ziemi, ale ukształtowania z żebra mężczyzny”…

To jest moja opinia i nikt nie musi jej przyjmować, ale zachęcam do jej rozważenia…

Moim zdaniem Szatan doprowadzając do buntu Lellajly (Lilil,Lady,Milany,Gai), być może zakładał, że w wyniku jej buntu nie będzie możliwe zrealizowanie Zamierzenia Bożego, bo jej bunt eliminował ją z Porządku Bożego i bez kobiety, mężczyzna sam z siebie, nie byłby w stanie się rozmnożyć.

Gdyby w tej sytuacji Bóg Wiekuisty przystąpił do stworzenia z prochu ziemi, nowej kobiety, to Jego Deklaracja, że pierwszy mężczyzna i pierwsza kobieta były “dziełem dobrym”okazałyby się Deklaracją nieprawdziwą – bunt oznaczał stanięcie po stronie Szatana,tym samym rozstrzygając Kwestię Sporną na jego korzyść.

Dlatego Bóg Wiekuisty posłużył sie doskonałym ciałem mężczyzny,aby z jego części “ukształtować mężatkę z mężczyzny wziętą”

Jak została zwiedziona Ewa?

Na kuszenie węża odparła: “w dniu, w którym zjemy zakazany owoc, umrzemy”

Dalszy opis mówi, że zjadła owoc i uznała, iż jest dobry do jedzenia…

być może czekała do następnego dnia i widząc, że żyje,uznała go za dobry, przy czym wąż twierdził: “wie Bóg,że zjadając ten owoc poznacie to, co dobre i złe i staniecie się podobni do Boga”…

Owszem, poznali,że dobrem jest posłuszeństwo wobec Porządku Bożego, a złem jest nieposłuszeństwo wobec tego Porządku – dzisiaj tego rodzaju kłamstwa, nazywamy wyrazem: zmanipulowanie prawdy…

gdy tylko część prawdy jest ujawniana, co czyni tą manipulację bardziej przekonywującą.

Wydawać by się mogło, że kwestia w momencie buntu kobiety i mężczyzny jest już rozstrzygnięta, ale o ile Szatan wykazał sie tu sprytem, o tyle Bóg Wiekuisty prawdziwą mądrością…

Wiele wskazuje, że w tamtym momencie została złożona pierwsza, krwawa ofiara całopalna, za grzech pierwszych ludzi, co stanowiło podstawę do zawieszenia w czasie, końcowego rozstrzygnięcia Kwestii Spornej, dajac czas, aby mogla się pojawić ofiara doskonała, jako przebłaganie i zmycie grzechów całej ludzkości – tą, doskonałą ofiarą, miał być Logos – znany nam, jako Syn Człowieczy, Jezus Chrystus z Nzaretu.

Znalazło to swoja zapowiedź w Deklaracji Boga Wiekuistego, że pomiędzy nasieniem Niewiasty a nasieniem Węża (Szatana), będzie nieprzyjaźń…“ono zmiażdży ci głowę, a ty mu zmiażdżysz piętę

Ta Deklaracja zapowiadała, że dwa Porządki (Systemy) odtąd będą się zwalczać, pozostając wobec siebie we wzajemnej nienawiści – Teokracja przeciwko rządom demoniczym Szatana i jego demonów – de facto, oddawało to rodzaj ludzki pod panowanie Szatana i sam Jezus nie kwestionował tego stanu faktycznego,kiedy w trzecim kuszeniu go przez samego Szatana, po ukazaniu wszystkich, wspaniałych królestw, usłyszał propozycję” oddam ci te królestwa w zamian za jeden pokłon”…

Jezus nie powiedział wtedy na przykład: “nie możesz mi dać to, czego nie masz i co nie jest w twoim władaniu”, ale odparł: “idź precz Szatanie,bo tylko Bogu Jedynemu należy się chwała i podaństwo”

Prawdziwi naśladowcy Jezusa Chrystusa klękają jedynie przed Bogiem Wiekuistym i nie oddają czci bałwanom, obrazom tego, co na ziemi,w przestworzach, pod wodą, czy pod ziemią…Pytam cię Narodzie polski dlaczego kłaniasz się obrazom,posagom i postępujesz wbrew Nauczaniu Jezusa Chrystusa (Pomazańca) Króla Królestwa Bożego – tegoż Królestwa, o które zgodnie z Nauczaniem Jezusa, modlisz się słowami ; “Przyjdź Królestwo Twoje i Bądź Wola Twoja, jak w Niebie, tak i na ziemi”???

Czynisz tak Narodzie polski, ponieważ słuchasz tego, co nakazują ci współcześni faryzeusze, fałszywi nauczyciele i tzw. hierarchowie Kościoła Powszechnego – tego kościoła, który na twoich oczach zamienia wcześniejsze i własne nauki, na lucyferiańskie doktryny o tzw. Religi Uniewrsalnej – czyli: nie ważne, jak się modlimy, bo wszyscy modlimy się do jednego Boga…

Modlicie się do boga tego świata – Szatana, bo on zanieczyścił Nauczanie Jezusa swoimi naukami,jedynie powtarzanymi przez tzw. hierarchów religijnych.

Hierarchów będących częścią światowej Instytucji religii fałszywych,a już wkrótce wprowadzą oni, jawne wielbienie Lucyfera, jako boga

O nich to Jezus mówił ” Wielu w tych dniach do mnie przyjdzie wołając Panie, Panie czyż nie wzywaliśmy Twego imienia, czyż nie uzdrawialiśmy w Twoim imieniu i nie czyniliśmy dobra w Twoim imieniu? I odpowiem im: idźcie precz ode mnie, którzy czynicie bezprawie!

Bezprawie, czyli to, co stoi w sprzeczności z Porządkiem Bożym…

Księga Rodzaju (Genesis) mówi,że mężczyzna i kobieta mają się rozmnażać a oni wspierają zboczenia polegajace na genderyzmie, ba…Wasz papież Franciszek, zaprasza do Waszego kościoła wszelkiej maści zboczeńców i nazywa to miłosierdziem bożym nakazującym miłowanie waszych bliźnich…

Uczestniczycie w tworzeniu królestwa Szatana na ziemi, gdzie Prawda jest zastąpiona przez tzw. moralność i etyke sytuacyjną, Porządek Boży wzgardzony, a na jego miejsce wchodzi na Wasze ołtarze to wszystko, co obrzydliwe w oczach Boga Wiekuistego.

Jezus Chrystus wygłosił bardzo jasną, zarazem jak najbardziej polityczną Deklarację stojąc przed przed przedstawicielem Rzymu, Piłatem…

Zarzut sformułowany przez władców dusz ówczesnych mieszkańców Jerozolimy- czyli faryzeuszy i uczonych w Piśmie – oparty był na ich deklaracji o Nim: ” oto ten,który podaje się za króla żydowskiego”

Faryzeusze doskonale znali metody rzymskie i wiedzieli, że ten kto podaje się za króla żydowskiego i Rzym nic o tym nie wie, przy jednoczesnym stwierdzeniu przez rzymian, że ów człowiek ma poparcie, oznaczać może tylko jedno: śmierć poprzez ukrzyżowanie.

Nie można mieć wątpliwości, że rzymiańscy pretorianie obserwowali triumfalny wjazd Jezusa na oślęciu, tłumy wiwatujace, rzucające liście palmowe i wykrzykujace: Hosanna Synowi Dawida…

Nie sposób nie założyć, że w okresie Paschy, pilnie zdawali relacje Piłatowi na temat nastrojów wśród żydów, więc relacja o tym, w zestawieniu z oskarżeniem złożonym przez faryzeuszy, że:“oto ten,który podaje się za króla żydowskiego”…

musiała zmusić Piłata do reakcji.” Czy ty jesteś królem żydowskim? zapytał Piłat i Jezus tego nie potwierdził, ale nie zaprzeczył, że w istocie, jest Królem: “Królestwo moje nie jest z tego świata, bo gdyby było, to czyż słudzy moi, nie broniliby mnie,abym nie był wydany w twoje ręce”

Tak w istocie, Jezus wiedział, że On jest Królem przyszłego Królestwa Bożego – Systemu Teokratycznego – Systemu nie będącego częścią Systemu szatańskiego – jest Pomazańcem, który niebawem złoży swoje ziemskie życie w Jedynej i Tylko Raz Złożonej Ofierze Za grzechy ludzkości.

Piłat nie znalazł w nim winy,ale jako wytrwany polityk obawiał się, że faryzeusze oskarżą go przed Rzymem, iż pozwoli odejść wolno człowiekowi, którego tłumy niedawno ogłaszały Synem Dwidowym, inaczej królem żydowskim.

Piłat chciał sprytem przechytrzyć faryzeuszy i zwrócił się bezpośrednio i zgodnie z ówczesnym -wszem uznawanym – zwyczajem, do zgromadzonych na sądzie tłumów:

“Oto człowiek,a nie znajduję w nim żadnej winy i jest w waszym zwyczaju,by w dniach obchodów Paschy,darować życie jednemu ze skazańców, kogóż zatem wybieracie: tego oto, Jezusa z Nazaretu, czy Barabasza?”

Tłum, wcześniej podburzony (czytaj: zmanipulowany) przez faryzeuszy i uczonych w Piśmie, zawołał: “oddaj nam Barabasza!”

Tłum – synonim demokracji, a raczej Demon-kracji – wybrał zloczyńcę i “odrzucił Króla, królów i Pana,panów – Jedynego Pomazańca Porządku Bożego, stając po stronie królestwa Szatana. Zaklinali się także: “niechaj krew jego spadnie na nas i na naszych potomków”…

Kiedy w dzisiejszym czasie Prezydent Andrzej Duda mówi o jakiejś “cywilizacji judeo-chrześcijanskiej”, to niechaj siądzie każdego wieczoru i z uwagą czyta Pismo Święte i prosi Boga o zrozumienie słów tam zawartych…

Kiedy w naszych czasach współczesna odmiana faryzeusza-kapłana, czyli na przykład kardynał Nycz, przy okazji sprawowania obrządku mszy dziękczynnej z okazji zakończenia prezydentury Hanny Gronkiewicz Waltz, stwierdza, iż HGW swoją prezydenturą “budowała królestwo boże tutaj na ziemi”, to Ty Narodzie polski opamiętaj się i niech te słowa cię zatrwożą, bo przeszły one “obok ciebie” nie wzbudzając twego, słusznego gniewu, czy choćby sprzeciwu!!!

Pod rządami HGW ludzi ubogich wyrzucano na bruk, poniżano ich i wzgardzano na każdym kroku ich wołaniom o Sprawiedliwość w Duchu Bożym,czyli w zgodzie z tym, czego nauczał Jezus Chrystus,a jedną z tych, które pośród wielu uczciwych i wrażliwych na krzywdę ludzką kobiet, protestowała – chodzi o Jolantę Brzeską – spalono żywcem i nikt nawet nie podjął najmniejszego trudu, by sprawców choćby wskazać, nie mówiąc o ich skazaniu!!! – Tymczasem ten faryzeusz i zwyczajny łajdak,kardynał Nycz twierdzi, że prezydentura HGW, to “budowanie królestwa bożego na ziemi”???

“Powiadam Wam, gdzie jest dwóch,albo trzech zgromadzonych w imieniu moim, tam jestem pośrod nich”- to jest Teza samego Jezusa Chrystusa, na temat prawdziwego kościoła – Macie wolną wolę, wybierajcie czy chcecie wspierać hierachiczny system religijny, czy może gromadząc się wokół Nauczania Jezusa Chrystusa i w Jego Imieniu, zaczniecie tworzyć, Prawdziwą Wspólnotę Ludzi Dobrej Woli – Dobrej Woli, bo zgodnej z modlitwą “Ojcze Nasz” – “I przyjdź Królestwo Twoje i Bądź Wola Twoja, jako w Niebie tak i na ziemi” – Czy może ulegając fałszywej nauce faryzeuszy będziecie się wybierać do Nieba-( choć Porządek Boży dla Rodzaju Ludzkiego, to życie wieczne na ziemi), podczas gdy ci, którzy wam to wpajają, tworzyć będą sobie waszym kosztem, z waszych danin, “niebo na ziemi i raj dla wybranych” – oto stawiam to przed Wami dzisiaj, w tych dniach, jako ważną refleksję albo czas ten poświecicie jedynie temu, co tak trafnie opisuje Wam na przykład an Stanisław Michalkiewicz – on zapewne to czyni,aby w Was wzbudzić odrobinę głebszej-duchowej refleksji, choć z właściwym sobie sarkazmem…”ukroimy szyneczkę,umaczamy w chrzanie, jakżeś dobrze uczynił, żeś zmartwychwstał Panie”…

Leave a Comment