Kultywowanie działań pozornych…

Najczęściej  bywa  tak, że  to  mniejszość  stoi  bliżej  prawdy, podczas  gdy tzw. większość – czytaj ciżba – zadowala  się  obietnicami zmian, które  nigdy  nie  okażą  się trwałymi, ponieważ w  swej  istocie,  stanowią  zagrożenie dla  aktualnego  systemu. O ile  poprzednia sitwa (PO&PSL) sama  przyznała, że  “Polska, to Państwo teoretyczne”, o tyle  obecna,  ma   szczególne  upodobanie …

Czytaj Dalej