Gwarancja bezkarności…

Pośród celowo rozpętanych emocji związanych z uchwaloną ustawą “zwierzyna plus”, gdzie spór o zwierzęta futerkowe, stanowi jedynie zewnętrzną osnowę, służącą ukryciu o wiele groźniejszego zamiaru partii zarządzającej, czyli koncepcji “bezkarność plus”… elementem determinującym o przyszłości Polaków, jest daleko idąca przebudowa wspomnianej sceny politycznej, przebudowy dokonywanej przez rzeczywistych reżyserów tejże sceny. Na potrzeby tej przebudowy sceny …

Czytaj Dalej

Doznania wrześniowo jesienne…

Od tamtego września, 1976 roku, w tych dniach mija dokładnie 44 lata, (chciałoby się tu przywołać mistyczne sformułowanie…” a liczba jego jest 44″)… W jednym z moich tekstów opisywałem moje,osobiste doznania i doświadczenia związane z tzw. “manifestacjami” organizowanymi przez reżim PRL-u, manifestacjami, w których Polacy, odegrali rolę propagandowego narzędzia w tzw. “potępianiu warchołów”, czyli robotników …

Czytaj Dalej

Wspólnota losu…

Niezależnie od różnic, jakie dzielą wspólczesne społeczeństwa, czy wręcz całe narody;czeka nas wszystkich w bliżej nieokreślonej – acz nie tak odległej przyszłości – Wybór Ostateczny naszego losu, będzie to, albo los niewolników w tzw. “nowym wspaniałym świecie” kontrolowanym przez system globalitarny…lub świadomie wybrany,oraz wbrew całemu złu tego świata,los Ludzi Wolnych – Ludzi Dobrej Woli Bożej… …

Czytaj Dalej

Tamten sierpień…

Uczestników wydarzeń sierpniowych Roku Pańskiego 1980-tego nie muszę przekonywać, że był to czas rozbudzonych nadziei na inną Polskę, w której człowiek ma szansę odzyskać godność… zabrzmiało pompatycznie, dla wielu nawet powiało groteską,kiedy się weźmie pod uwagę, że wobec tamtych,naszych pragnień; obecna rzeczywistość, uwikłana w realia “budowy” nowego totalitaryzmu, pod postacią Globalitaryzmu (totalitaryzmu o zasięgu globalnym)… …

Czytaj Dalej

Milczenie jest mi odpowiedzią…

Trzy lata temu, 21 sierpnia, 2017 roku, umieściłem na moim blogu tekst pt. “Czas dziesięciu królów a odrodzenie wspólnoty narodowej” ( na końcu dla wygody czytelników, umieszczam bezpośredni link do wspomnianego tekstu)…i…“milczenie jest mi odpowiedzią”… Nie dziwi mnie to, że nie było i nadal nie ma, żadnej reakcji na wspomniany tekst – każdy, kto zgadzałby …

Czytaj Dalej