cdnn ciąg dalszy nie nastąpi…

Żywi, niechaj nie tracą nadziei i niech zaczną coś logicznego robić, bo umarłym, to już wszystko jedno… naiwny optymizm; wobec realiów, jakie projektuje dla ludzkości Lucyfer za pomocą swoich poddanych, albo zostanie zweryfikowany, lub ten świat pochłonie Globalitaryzm. Tym, którzy poszukują sposobu,aby zatrzymać ten marsz do “nowego,wspaniałego świata” wypada mi jedynie życzyć – co też …

Czytaj Dalej

Gwarancja bezkarności…

Pośród celowo rozpętanych emocji związanych z uchwaloną ustawą “zwierzyna plus”, gdzie spór o zwierzęta futerkowe, stanowi jedynie zewnętrzną osnowę, służącą ukryciu o wiele groźniejszego zamiaru partii zarządzającej, czyli koncepcji “bezkarność plus”… elementem determinującym o przyszłości Polaków, jest daleko idąca przebudowa wspomnianej sceny politycznej, przebudowy dokonywanej przez rzeczywistych reżyserów tejże sceny. Na potrzeby tej przebudowy sceny …

Czytaj Dalej

Doznania wrześniowo jesienne…

Od tamtego września, 1976 roku, w tych dniach mija dokładnie 44 lata, (chciałoby się tu przywołać mistyczne sformułowanie…” a liczba jego jest 44″)… W jednym z moich tekstów opisywałem moje,osobiste doznania i doświadczenia związane z tzw. “manifestacjami” organizowanymi przez reżim PRL-u, manifestacjami, w których Polacy, odegrali rolę propagandowego narzędzia w tzw. “potępianiu warchołów”, czyli robotników …

Czytaj Dalej

Wspólnota losu…

Niezależnie od różnic, jakie dzielą wspólczesne społeczeństwa, czy wręcz całe narody;czeka nas wszystkich w bliżej nieokreślonej – acz nie tak odległej przyszłości – Wybór Ostateczny naszego losu, będzie to, albo los niewolników w tzw. “nowym wspaniałym świecie” kontrolowanym przez system globalitarny…lub świadomie wybrany,oraz wbrew całemu złu tego świata,los Ludzi Wolnych – Ludzi Dobrej Woli Bożej… …

Czytaj Dalej

Tamten sierpień…

Uczestników wydarzeń sierpniowych Roku Pańskiego 1980-tego nie muszę przekonywać, że był to czas rozbudzonych nadziei na inną Polskę, w której człowiek ma szansę odzyskać godność… zabrzmiało pompatycznie, dla wielu nawet powiało groteską,kiedy się weźmie pod uwagę, że wobec tamtych,naszych pragnień; obecna rzeczywistość, uwikłana w realia “budowy” nowego totalitaryzmu, pod postacią Globalitaryzmu (totalitaryzmu o zasięgu globalnym)… …

Czytaj Dalej