Polska w likwidacji…

W  ostatnich   dniach, jesteśmy świadkami procesu, którego końcowym efektem ma być, likwidacja ostatnich atrybutów, które ewentualnie ( i… w bliżej, nieokreślonej  przyszłości), mogłyby pozwolić na rzeczywistą Restytucję Polski…

Państwo zwane III R.P. nigdy nie było Państwem Niepodległym – wbrew pobożnym życzeniom i uroczystym zaklęciom polityków – było i jest kontynuacją “masy spadkowej” po PRL-u i tzw. okrągłym stole  zdradzieckich układów ” elit”.

Najlepiej tego dowodzi obecny kryzys związany z próbą obrony dobrego imienia Narodu polskiego i ostatniego Państwa Niepodległego, czyli   II R.P.

Niemcy za sprawą skutecznie prowadzonej  propagandy (w naszych czasach nazywanej: zarządzaniem  percepcją  światowej opini publicznej) znaleźli  dla żydów  zastępczych “wspólników” swoich zbrodni, jakich dokonali na Narodach europejskich w II wojnie światowej.    Jednocześnie, żydzi wytworzyli w tej, zbiorowej percepcji przeświadczenie, że ofiarami II wojny światowej byli WYŁĄCZNIE  żydzi i TYLKO  ONI… mogą wydawać  glejty przyzwoitości innym Narodom, lub oskarżać ich o współudział w holokauście.

Nie może absolutnie dziwić ludzi logicznie myślących, że cała awantura toczy się o tzw. “wyjątkowość żydów” i ich niezbywalne prawo do wieczystych wypłat zadość uczynienia, w związku z tym, czego dopuścili się… Niemcy.

Tu pojawia się element tzw. Rejwachu obliczonego na całkowite przejęcie “masy upadłościowej”, którą zwykliśmy traktować, jako Państwo III R.P.

Według mnie, można się  jedynie zastanawiać, nad pytaniem:

Czy obecni liderzy polityczni w Polsce  zostali wmanewrowani w ten Rejwach, czy jedynie odgrywają swoje, (wcześniej ustalone z likwidatorami masy upadłościowej III R.P.) role na scenie politycznej?

Moim zdaniem, wiele wskazuje na to, że zarówno obóz zaprzaństwa i antypolskości, jak  tzw. “dobra zmiana”, czy jak kto woli, “zjednoczona prawica”;w chwili obecniej,   uczestniczą w swoistym show, podczas którego prześcigają się w odgrywaniu swoich ról – wszystko po to, aby w opini światowej wytworzyć wystarczająco mocne przeświadczenie, że…” Polakom nie można pozwolić na samodzielnę kierowanie sprawami geograficznego terytorium Polski, bo gotowi znów rozpętać jakiś holokaust…”

Przypominam, że przed rozbiorami Polski, w XVIII wieku, też powszechne były opinie, iż:  “Polska bezprawiem i korupcją stoi”…

Państw “nie szczędziły srebrników”, aby tworzyć agenturę wśród tzw. “szlachty “- to był szczegół “nie istotny”.

Podobnie dzisiaj, szczegółem  mało istotnym jest fakt, że od wielu dekad, państwa sąsiadujące z Polską, budowały w Polsce agenturę wpływu i dzisiaj  “objawia się ona” pod postaciami takich, jak np. sześcioro posłów głosujących przeciwko Polsce w Parlamencie EU, czy wczorajsze “oświadczenie” szczególnie obrzydliwego gada Świecickiego, twierdzącego, iż: “mordowaliśmy tylko nie budowaliśmy obozów zagłady”…

Mało kto zwrócił uwagę na fakt zawłaszczania (według tzw. wyjatkowości i wyłączności) przestrzeni publicznej terenu byłego, NIEMIECKIEGO  obozu Aushwitz, przez żydów.

Wczoraj w Programie Studio Polska,  Polka reprezentująca Stowarzyszenie  Ofiar Niemieckich Obozów Zagłady narodowości polskiej, opowiadała o tym, jak trudno było jej się dostać na Obchody wyzwolenia Obozu, natomiast rozwinięcie polskiej flagi spotkało się z reakcją jednej z żydówek w rodzaju: “z tym, to pod skocznię narciarską, a nie tutaj.”

Świadczy to o tym, że żydzi  nie życzą sobie nawet wzmianki o tym,że  były ofiary zbrodni niemieckich innej narodowości, niż żydowska.

Oczywiście nie wszyscy żydzi są tego zdania, ale widzę tu poważny problem:

Żydzi, którzy nie uczestniczą w procederze zawłaszczania  wyłączności do statusu ofiar II wojny światowej, są w tak znikomej mniejszości – oraz, tak słabo przebijają się w przekazie publicznym – że budowanie z ich udziałem,  nadziei  na odzyskanie Prawdy dla świata, graniczy z dziecinną naiwnością.

Zapytajmy na koniec:

Co teraz  może  się wydarzyć?

Sądząc po wczorajszych wypowiedziach  Pani Agnieszki Romaszewskiej (  córki  Pani Zosi…doradczyni PAD-a), pomimo  wojowniczych wypowiedzi PAD-a, ten członek UWolskiej “elity”, albo zawetuje Ustawę  o IPN-ie w…”obecnym kształcie”, lub nie podpisze jej i skieruje do Trybunału Konstytucyjnego na zasadzie: “jakby co, to nie ja podpisując, podjąłem decyzję o likwidacji Polski”…

Tutaj  nie ma  dobrego wyjścia:  Podpis PAD-a to pewnik, że Izrael nie tylko podejmie Uchwałę wpisująca  Polskę i Polaków na Listę zaprzeczających holokaustowi, ale znajdzie “sposoby”, aby zmusić  Donald’ Trump’a ( być może za cenę zelżenia ognia krytyki wobec obecnej Administracji ze strony lewactwa…)  do podpisania  Aktu o tzw. mieniu bez spadkowym po obywatelach II R.P. pochodzenia żydowskiego;

Zawetowanie  ustawy o IPN-nie przez PAD-a, to w następstwie społecznym, całkowite rozbicie tzw. obozu “zjednoczonej prawicy” – odejdą nawet ci,którzy wierzą w Jarosława Kaczyńskiego niemal, jak w boga i ojca narodu…

a  wtedy…  do władzy wróci sitwa zdrajców, zaprzańców i zwykłych złodziei i tym bardziej, wyrazi zgodę na ograbienie  Narodu polskiego – JUŻ   SUMĘ  ROSZCZEŃ  PODNIESIONO Z  65 miliardów do  Biliona!!! – to chyba zachęta dla żydów,aby jednak postawili na  nich, zamiast na Kaczyńskiego…

A  TAK:  twierdzę, że Kaczyński już  się  dogadał i wszystko ustalił, iż Polacy, muszą “beknąć” finansowo za zbrodnie Niemców…

Kaczyński jedynie liczył na “gładkie” obciążenie  Niemców, dzięki czemu, “będzie nas stać na sprostanie wymuszeniom żydowskim”.

 

Na koniec  jedynie  stwierdzam:

Drodzy Rodacy  w  Ojczyźnie, nastąpił  końcowy etap, poprzedzający likwidację Polski, oraz Narodu polskiego, który ograbiony doszczętnie, stanie się klasą niewolników na terytorium geograficznej Polski, władze warszawskie  zostaną sprowadzone wpierw do roli groteskowego “towarzystwa wzajemnej adoracji”, bez jakichkolwiek atrybutów samodzielności państwowej, następnie uznane  przez  przyszłych liderów tzw. Regionów podległych bezpośrednio Brukseli ( bo stamtąd otrzymujących  rozkazy i  finansowe wsparcie) za “zbyteczny wydatek i niepotrzebne znamiona, de facto, pozorowanej jedynie,  państwowości narodowej”…

Wówczas, Drodzy  Rodacy, pozostanie  nam  tylko “droga czynu zbrojnego” o ile  będziemy posiadali  broń  inną, niż kije bejsbolowe i kostki bruku…

Słuchacie bezkrytycznie współczesnych faryzeuszy – czyli hierarchów kościelnych – prowadzących Was, jak stado baranów na rzeź;

Zamiast  nawrócić się  do Prawdy  Pisma Świętego i Nauczania Jezusa Chrystusa wolicie nadal uprawiać  tradycyjne bałwochwalstwo, modły przed obrazami, pomimo wyraźnego Nakazu, aby: “nie czyń sobie żadnej podobizny,( tego co na ziemi, czy w przestworzach)… aby modlić się do niej”;

Nie  dziwcie się zatem, że Bóg Stwórca, oraz Syn Boży, Jezus Chrystus, nie błogosławi Waszym wysiłkom na rzecz  Restytucji Niepodległej Polski…

Do  końca mojego życia, będę Wam to powtarzał – stąd, z miejsca mojej banicji politycznej – codziennie w głębi serca  modląc się, abyście się wreszcie opamiętali i wybrali takie elity, które swoją służbę Wam, jako Narodowi, oprą  w całości na Fundamencie Zaufania wobec Nauczania, Króla królów i Pana, panów, Jezusa Chrystusa.

 

 

Leave a Comment