Postąpmy Inaczej…

Ten tekst jest nawiązaniem do tekstu Pana Aleksandra Ściosa z soboty, 10-go listopada, 2018 roku, pt. Niepodległa – Postąpić Inaczej (link: https://bezdekretu.blogspot.com).

Każdy może sobie przeczytać wchodząc na podany powyżej link, więc nie będę tego omawiał, ale jedynie odniosę się do
sedna tekstu Pana Aleksandra…
notabene, odniósł sie już do tego na przykład Pastor Paweł Chojecki, ale z powodów jemu tylko znanych, nie podkreślił istoty przesłania Pana Aleksandra Ściosa…

W czym tkwi Istota tego przesłania?

Aleksander Ścios omawiając przemówienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, kładąc szczególny nacisk na fenomen powstania Legionów, jednocześnie demaskuje tzw. zwolenników “szukania drogi” do Niepodleglej poprzez wchodzenie w sojusze z mocarstwami zaborców, jako rzekomych gwarantów dojścia do Niepodległej Rzeczpospolitej…
Przy czym, wskazuje na pogardę ze strony tych tzw. “ojców” Niepodleglej dla Czynu Legionowego.
Dzisiaj jest – jeśli nawet nie identycznie – to generalnie Podobnie!!!

Mamy całą plejadę postaw, środowisk, czy wreszcie grup i sitwo-partii, które zerkaja w stronę Rosji, Chin, Niemiec (pro-unijność należy odczytywać w kategoriach pro-niemieckości), oraz USA+Izrael.
Taki stan, to Upadek Ducha polskości, zepchniętego w margines śmieszności, pogardy wspartej zarzutem o: tzw. “brak poczucia georealizmu- geostrategii.
Im bardziej wyszukane formy sematyczne, tym bardziej głoszący te androny, uważają się za nieomylnych i o “jedynie słusznych poglądach”, wręcz za wyłącznych depozytariuszy prawdy…

Aleksander Ścios miażdży te mity naszej współczesności i Wzywa Prawdziwych Patriotów, aby…
Postąpili Inaczej!!!

Kto odpowie na Jego Wezwanie?!!!
Kto pójdzie rzeczywiście Pod Prąd geostrategii, georealizmowi i wbrew oczekiwaniom naszych wewnętrznych i zewnętrznych wrogów?!!!

Kto powie na głos i otwarcie, że tzw. “reset” Obamy z 2009 roku, to “mały pikuś” w porównaniu z haniebnym i wrogim narodowi polskiemu, podpisem Prezydenta Trump’a pod Ustawą 447?!!

Pan Stanisław Michalkieiwcz określił ten akt, jako czynnik, za sprawa którego stracił cały szacunek do Donald’a Trump’a (cytuję z pamięci).

O ile, oddanie mojego głosu na Prezydenta Donald’a Trump’a ja sam określiłem, jako ewenement ( Nigdy wcześniej nie brałem udziału w głosowaniu, bo zawsze byłem zdania, że tzw. demokracja, to jedna wielka mistyfikacja, oraz “maga-gigi”-używając określenia Pana Michalkiewicza )…

O tyle, wobec stanu na dzień dzisiejszy, przede wszystkim Chcę Postąpić Inaczej i nie mam zamiaru brać udziału w tym “maga-gigi”, do czego Gorąco zachęcam każdego, Kto Polak i Ma Nade Wszystko Obowiązki polskie.
Twórzcie we własnym otoczeniu – choćby małe,kilkuosobowe – Środowiska, które w decydującej chwili, staną się zalążkiem przyszłego Czynu Zbrojnego Polaków, przeciwko wrogom wewnętrznym i zewnętrznym!!!
Nie szukajcie oparcia Waszego Marzenia o Wielkiej, Niepodległej w sojuszach z obcymi, bo z tego zrodzi sie jedynie pogłębienie naszej niewoli, a nie Niepodległa Rzeczpospolita Polaków.
Pisałem o tym wcześniej, ale powtórzę:

Na dzień dzisiejszy, proces zwijania Narodu polskiego, likwidacji ostatnich atrybutów, dzięki którym byłoby możliwe zbudowanie Niepodległej Polski, wszedł już w Ostatnią Fazę, teraz nastąpią jedynie Akty, które mają zagwarantować naszym wrogom pewność, że Naród polski i Polska, jako Byt Niepodległy, Nie podniosą się przez najbliższe dekady, a może stulecia!!!

Nasza aktywność owszem, powinna iść w kierunku zachowania zdolności do “tworzenia żywej kultury”- jak to określił słusznie Pan Stanisław Michalkiewicz, ale jednocześnie nie możemy zapominać, że to niewielka grupa najbardziej zdeterminowanych patriotów polskich, ostatecznie i w sposób decydujący o wszystkim, za sprawą Czynu Zbrojnego, odbierze Polskę i Jej los, z rąk zdrajców, zaprzańców i zwyczajnych łajdaków…
dokładnie tak samo, jak to miało miejsce w latach 1914 – 1918.

Jeżeli rzeczywiście Chcesz Postąpić Inaczej, to oprócz walki o świadomość Narodu, podejmiesz realne przygotowania do przyszłego Czynu Zbrojnego.
Spotkałm sie wielokrotnie z zarzutem, że propaguję przygotowania do przemocy, albo z szyderstwem, iż propaguję tzw. “akkty strzeliste”, czyli przyszłą Insurekcję…
Ciekawe, że ci sami ludzie, z niesłabnącym uniesieniem mówią o Marszałku Józefie Pilsudskim i Legionowym Czynie najlepszych Synów Polski…

Czyli co? – owszem, to piękne, aby ulegać uniesieniom patriotycznym, ale gdy należy powiedziec wprost, że wrogom wewnętrznym i zewnetrznym należy się śmierć, to ich “głos ulega wyciszeniu” a całość sprowadza sie do rocznicowych ‘wspominek”?

“Wasza mowa niechaj będzie tak-Tak i nie-Nie, bo co ponadtto od Złego pochodzi”
Tak więc mówię Wam: Polski nikt Wam nie odda dobrowolnie, tym bardziej “wspólnota rozbojnicza”, która dzięki kontroli nad Polską pasożytuje na Narodzie polskim!
Niepodległej Polski sobie nie wygłosujecie, tym bardziej, ze nieubłagana arytmetyka wskazuje, ze patrioci Zawsze i w każdych okolicznościach, oraz w warunkach tzw. parlamentaryzmu, BYLI SĄ I BĘDĄ w zdecydowanej mniejszości.
Jeżeli pomimo tego nadal się upieracie przy swoich iluzjach, to może to znaczyć tylko, że albo jesteście skończonymi durniami, albo…bardziej lub mniej świadomie, uczestniczycie w oszukiwaniu Polaków, karmiąc ich fałszywymi nadziejami!!!

Na Boga, skończcie z tym i Postąpcie Inaczej – wbrew interesom obcych,a w zgodzie z Racją Stanu Narodu polskiego.
Nie oczekujcie na gotowość większości, bo tej gotowości Nigdy Nie Będzie.
Doświadczenie historyczne niezmiennie poucza nas, że to nieliczni są gotowi na tzw. Akty Strzliste – jak to określił Pastor Paweł Chojecki…
Tej gotowości nie wzbudzi nawet milion “hasztagów”, Pastorze, owszem obudzi to chwilowe poczucie, że oto, robimy coś wielkiego, ale…to nam nie zwróci Niepodległej.
Nie zwróci nam Niepodległej nieustanne żyrowanie Izraelowi w złudnej nadziei, że w tym Państwie powstałym w Palestynie, do głosu dojdzie kiedyś prawica izraelska i to taka, która nawróciła się do Nauczania Jezusa Chrystusa.
Nie kto inny, jak sam Jezus Chrystus, gdy ukazał się swoim uczniom po zmartwychwstaniu, odpowiedział na ich mylne przeświadczenie, że przyszedł po to, aby odbudować Izrael, mówiąc, że przyszedł aby “uratować ostatek Izraela”.
Dawne Przymierze Boga z Izraelem przestało obowiązywać w momencie zawarcia przez Jezusa Chrystusa Nowego Przymierza. Niewątpliwie będzie rosła rzesza Izraelczyków, uznających Jezusa Chrystusa za Mesjasza, ale to nie znaczy, że mamy upatrywać we współczesnym, świeckim i zlewaczałym Izraelu, czynnika pomagającego w odzyskaniu przez Polaków Niepodległej Polski, no może Polin tak, ale na pewno nie Polski…
Moim zdaniem, Pan Aleksander Ścios prawidłowo wskazuje nam drogę – MUSIMY POSTAPIĆ INACZEJ – tym bardziej, że ten Chaos – jak to Pan Pastorze określił, naszą najbliższą przyszłość, jako Narodu, to nic innego, jak “wojna wszystkich z wszystkimi” (wielokrotnie o tym pisywałem ) – w tłumaczeniu na język ludzi prostolinijnych, to po prostu: dalszy bezwład w państwach narodowych Europy,aż do Epogeum, czyli totalnych wojen domowych – wszystko po to, aby gdy “już ludzie będą mieli dosyć”,mógł pojawić się wybawca w postaci współczesnej formy Cesarza Euro-Azji i nie można wykluczyć, że ten nowy Cesarz, będzie mówił po niemiecku…
W jednym z moich wierszy pt. Przestroga, wyraźnie na to wskazałem, ale ta Przestroga ani wtedy, ani teraz, nie znajduje posłuchu i zrozumienia wśród tzw. większości moich Rodaków.
Wierzę, że znalazła ten posłuch wśród tych, którzy w bliżej nieokreślonej przyszłości, POSTĄPIĄ INACZEJ i “RZUCĄ NA STOS, SWÓJ ŻYCIA LOS”.

Leave a Comment