Republika Okrągłego Stołu zawłaszczyła Marsz Niepodległości

Robert Bąkiewicz ogłosił na tweeterze, że Stowarzyszenie Marsz Niepodległości porozumiało się ze stroną rządową
odnośnie tegorocznego Marszu Niepodległości…
Według przyjętego scenariusza, zbiórka ma nastąpić o 14-tej, o godzinie 15-tej przemówi Prezydent Andrzej Duda i następnie ruszy Marsz…
Tyle zwięzłe oświadczenie przedstawiciela strony patriotycznej.

Czy mogło być ono inne?

Tak, oczywiście, ale potrafię zrozumieć sytuację w jaką zostali wmanewrowani polscy patrioci przez sukcesorów okrągłostołowej zmowy antynarodowej…
Posłużę się tu doświadczeniem osobistym, aby ukazać trgedię z jaką musieli się zmierzyć liderzy Marszu Niepodległości.
Oczywiście skala mojego doświadczenia jest niewspółmiernie znikoma wobec odpowiedzialności jaka spoczęła na liderach Marszu Niepodległości, ale istota jest niemalże identyczna…
Na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia, roku 1981-go, Komitet Uchodźców Polskich wespół z Polonią w Austrii i środowiskami wspierającymi Solidarność,współorganizował Marsz Zadumy, w którym wzięło udział kilkanaście tysięcy naszych Rodaków przebywającyh na terenie Austrii.
Marsz ten był manifestcją sprzeciwu wobec wprowadzonego w Polsce stanu wojennego.
Na początku stycznia, 1982 roku Prezydent Ronald Reagan ogłosił dzień 13-go stycznia, Międzynarodowym Dniem Solidarności z Solidarnością.
Działacze lewackiej formacji o nazwie IV Międzynarodówka uprzedzili nas w rejestracji Marszu z tej okazji i wystąpili do nas, abyśmy się do nich “przyłączyli” i razem z nimi maszerowali…
Mnie osobiście , oraz koledze Mirosławowi Chromcowi przypadła w udziale trudna misja rozmowy z lewakami…
Naszym złożeniem było, aby przekonać ich do rezygnacji z oficjalnego zgłoszenia Marszu, jako ich inicjatywy i ustąpienie nam, bo Solidarność z Solidrnością to nasza, narodowa sprawa…
Całą noc trwała nasza dyskusja z lewakami i jej wynik był taki, że oni nie chcieli ustąpić i oświadczyłem w związku z tym, że nie wezwiemy Polaków do udziału w ich, lewackim Marszu.
Osobiście musiłem się potem zmierzyć z zarzutem, ze poświęciłem ideę samego wsparcia walczącej Solidarności, na rzecz osobistej walki z lewakami…
Wychodziłem z generalnego założenia, że nie jest to obojętne, pod jakimi sztandarami będą maszerować Polacy i nie mieściło mi się w głowie, abyśmy mieli iść pod sztandarem lewackich trockistów z IV Międzynarodówki( Polecam wszystkim mój tekst pt. “Od okrągłego stołu, do wspólnego marszu…, jest na tym blogu). Liderzy Marszu Niepodległości mogli postąpić tak samo w stosunku do Prezydenta i Premiera, którzy nie tylko są sukcesormi okrągłego stołu, ale realizują agendę lewackich globalistów na terenie Polski…
Faktów dokonnych już nic i nikt nie zmieni, Marsz Niepodlglości utracił swojego Ducha polskości, czynnika fundamentalnego, odróżniającego go, od wszelkich innych manifestacji i marszów.
O ile naczelny folksdojcz polsko-języczny, Donald Tusk zdiagnozował polskość, jako nienormalność, o tyle Kaczyński stwierdził, iż nastał etap podnoszenia sztandaru patriotyzmu, jako elementu istotnego w dalszych działaniach PIS-u Innymi słowy…Kqczyński postąpił w zgodzie z założeniem, że skoro nie da się pokonać polskości ciągle żywej w Polakach, to…trzeba się przyłączyć i nadać temu charakter tzw. obchodów państwowych.
III R.P. to de fcto ROS, czyli Republika Okrągłego Stołu, będąca kontynuacja projektu Kiszczaka i Jaruzelskiego, tak więc, nadanie Marszowi Niepodległości znamion obchodów państwowych – tej zdradzieckiej Repubilki, dokonuje zbeszczeszczenia świętego prawa Polaków do własnych, spontnicznych i oddolnych obchodów.
Wbrew wszelkim, propagandowym zaklęciom, nie uciekniemy od tej analizy, nie jest to także przyczynek do potępienia samych liderów Marszu Niepodleglości. Nie sposób dokonując tej analizy pominąć milczeniem istnienie i ralizację misternego planu zawłaszczenia Marszu Niepodległości przez okrągłostołowców i sukcesorów PRL-u.
Nie dziwi mnie wobec tych machinacji zakulisowych, zwyczajna – na ludzki sposób zrozumiała – bezradność liderów Marszu Niepodległości.
Na koniec i na przyszłość, płynie z tego Nauka dla Polaków: Albo będziecie konsekwentni i odrzucicie tzw. wspólnotę z sukcesorami PRL-u, albo popłyniecie z prądem, zdając sie na tzw. “żywioł”, pamiętając jednak, że macie do czynienia z żywiołem antypolskim, żywiołem, który otrzymał od lewackich globalistów zadanie całkowitego zwinięcia Narodu polskiego.
Tym, którzy pomimo wrogiego zawłaszczenia Marszu Niepodległości, nadal maja w sercu polskość dedykuję jeden z moich wierszy ze zbioru pt. Ksztłt Ciszy, wiersz pt.

Polsko
==================
Ileż razy w serce,
wbijano Ci ostrze zdrady
Ileż razy daremnie,
szukałaś zrozumienia…
A w oczach,co płoną
miłością do Ciebie
krwawe się łuny,
odbijały zniszczenia?!
Dziś, Twoje dzieci,
stoją oniemiałe
Patrząc, jak Wolność
obcy im zabiera…
Unieść swe ramię,
osłoń swoich wiernych
Dodaj im siły,
w trudach jednoczenia
Aby powstali,
jak rycerskie plemie,
co zdradę zmywa
walką, pod Twymi sztandary
Niech zadrży zdrajca,
co chętną ręką
w jasyr Cię oddaje…
Za Twoją wielkość
My, Twoje dzieci
krwią zapłacimy…
Choćbyśmy mieli,
w ostatnim oka mgnieniu,
ujrzeć Twoją chwałę
Nie cofniem się Matko,
Bo miłość do Ciebie
jest pierwszą i ostatnią,
niczym nasze tchnienie…

Leave a Comment