Wolność Samodzierżna…

Ludzie coraz mniej wiedzą na temat Wolności Samodzierżnej i coraz chętniej ulegają iluzji “wolności ” typu konsumpcyjnego, ograniczanej poprzez wiele czynników – zarówno zewnętrznych, jak i tych tkwiących w nas samych…wolność ograniczana, w swej istocie nie jest Wolnością i tu jest kluczowy wyraz ograniczana…wyraz, który w swoim istotnym znaczeniu, wskazuje na jakiś zewnętrzny lub wewnątrz nas istniejący, system ograniczeń, lub samoograniczeń…najbardziej tu, powszechnie występującym zjawiskiem, jest samocenzura, będąca antytezą Samodzierżawia – Wolności Samodzierżnej…

Kiedy do tego jeszcze przydać tzw. zestaw słowokluczy, jako narzędzia poprawności językowej ( politytczno-światopoglądowej),to jawi nam się istota kłamstwa, oraz przyczyna wrogości wobec każdego, kto w swej, indywidualnej ocenie rzeczywistości, uznaje… jedynie Prawdę za ciekawą…

Obóz politycznych, czy światopoglądowych wrogów, naszych nieprzyjaciół staje się nagle Obozem chwilowo, bo sytuacyjnie, Obozem przyjaciół, bo mamy wspólnego wroga…zwolenników Wolności Samodzierżnej – Samodzierżawnej, w swej naturze ograniczonej jedynie poprzez Wolę Boga Najwyższego…z Jednoczesnym i Koniecznym wykluczeniem tu… fałszywych pośredników pomiędzy Bogiem a Jednostką Ludzką – Jednostką w tym sensie autonomiczną, choć nie do końca w pełni Samodzierżawną…

Mamy Wolną Wolę, wiec możemy wybrać…

I oto mamy ciąg dalszy kreowania życia w iluzji prawdy i przeciwko Prawdzie oraz Wolności Samodzierżnej

Wszędzie tam i wówczas, gdy nasz wybór jest…ograniczany poprzez tzw. czynniki zewnętrzne, wewnętrzne – niezależnie od tego w jaki sposób one się pojawiają,oraz jakie jest ich źródło… ( nie mylić z naturalną istotą ograniczenia wynikającego z Boskiego Kodu, jest to wtedy Wolność świadomie ograniczona, aby nie wykraczać poza ramy Boskiego Kodu, Boskiej Woli wobec nas, Jego Stworzeń ), zawsze wtedy mamy do czynienia z…ograniczaniem, któremy należy się sprzeciwić

Biorąc to wszystko pod rozwagę, muszę po raz kolejny stwierdzić, że Polska – nasza Ojczyzna – nie jest nie tylko Wolna , Ona nawet nie jest Niepodległa, a już na pewno nie jest Suwerenna…ponieważ państwowa Suwerenność w swej istocie, wywodzi się od samodzierżawia,i podobnie, jak osobista Wolność Samodzierżna, nie godzi się na… ograniczanie, ponieważ według Boskiego Kodu podlega jedynie ograniczeniom z tego Kodu pochodzącym…

Ludzie uznający Boski Kod i Jego Źrodło, czyli…Pismo Święte, siłą rzeczy są w dzisiejszym świecie, uznani za Obóz wrogów będący wspólnym, wrogim obozem, dla każdej formacji politycznej, światopoglądowej, religijnej czy wyznaniowej, łącznie z ich najbardziej egzotycznymi odłamami…

Czyż może więc dziwić, że obecna ekipa rządowa pośrednio, a bezpośrednio jej “wymiar sprawiedliwości”, bierze co jakiś czas “na celownik” osoby, które nie są lubiane wśród hierarchów kościoła katolickiego?

Powód jest zawsze taki sam, niezmienny od czasów, gdy jakiś osobnik ludzki zdołał wmówić innym osobnikom, że on i tylko on, ma monopol na kontakt z Bogiem, więc powinni go słuchać i utrzymywać…

Hierachia katolicka nawet nie wysila się, aby swoje “predyspozycje” i rolę “pośredników” wspierać tekstami z Pisma Świętego i mnie to nie dziwi, ponieważ w Piśmie Świetym są przyrównani do Wielkiej Wsztecznicy, uprawiającej duchowy nierząd z przedstawicielami świeckich władz…ale to wie każdy, przeciętnie rozgarnięty człowiek, więc dlaczego na przykład Pastor Paweł Chojecki jest tym, którego władza świecka pragnie ukarać za powyższą wypowiedź o Wielkiej Wszetecznicy…

Powodów jest kilka, ale jednym z istotnych, jest chęć przypodobania się hierarchom, posiadajacym ciągle duży wpływ na wybory dokonywane poprzez wiernych kościoła katolickiego,a tym samym, przypodobania się tzw. “rzeszy wiernych” – w dużej mierze, fanatykom i bałwochwalcom, którzy są pozbawieni pragnienia Prawdy, ponieważ dla nich…prawda nie jest ciekawa…

Oni nie wyobrażają sobie, że istnieje…Wolność Samodzierżna, zrodzona ze słów Prawdy

żyją w kłamstwach i manipulacjach od wielu pokoleń i dobrze im z iluzjami kolejnych “prawd” i tzw. “wolności”…oni będą się radować , jak usłyszą i zobaczą, że jakiś Sąd w III R.P skazał Pastora Pawła Chojeckiego za…tzw. “bluźnierstwa” będące de facto jedynie cytatami z Pisma Świętego…któżby w to wnikał, co jest cytatem z Pisma Świętego, a co tym cytatem nie jest…im wystarczy, co powie ksiądz w kościele, nie dociekają Prawdy, bo nie wiedzą o istnieniu Prawdy zrodzonej z Wolności Samodzierżnej, dla nich Prawda…nie jest ciekawa…im tylko wystarczy, że na przykład ogłoszą rok…Rokiem Józefa Mackiewicza

Na koniec, na znak solidarności z Pastorem Pawłem Chojeckim ogłoszę na prawach cytatu autorskiego kilka fragmentów mojego, sztandarowego wiersza pt. Prometea i tylko wzbiera we mnie ciekawość…czy to jakiś sąd, uzna też za przestępstwo pod postacią bluźnierstwa…

(cytaty z wiersza pt. Prometea, fragmenty na temat Wolności i Prawdy oraz wielkiej wsztecznicy ).

Część I (fragmenty) – Bunt Niewolnika.

Nędzarzu tego świata // poczęty w słabej niewieście, // która w bólach cię rodząc, // doznała rozgrzeszenia // Jeszcześ nie zrozumiał // A już, w trosce matki, // poznałeś odpowiedź: // ” jestem niewolnikiem”… // Sępy szarpią codziennie, // trzewia twej moralności // Zdeptano słowa odważne, // Słowa, zrodzone z Wolności // Lecz światło Prawdy, jak ziarno // co owoc swój, w ciszy wydaje // Zabłysło ci ono po latach // zwycięstwem ciemiężonych // Część II (fragmenty) – Rozczarowania

Bestia, strojna w laury // obrońcy ludów i stanów; // Dziś, na weselu swym tańczy, // dając początek godów… // Jej żona – Matka Wsztecznic // z plugastwem na ustach goni; // Wyłażąc z jednego barłogu, // na innym już, chuć sposobi… // (koniec cytatu fragmentów) …całość tego wiersza oraz innych jest w zbiorku moich wierszy pt. Kształt Ciszy i można go pobrać na moim blogu w…zakładce: Publikacje

Wracając do procesu, wytoczonego Pastorowi Pawlowi Chojeckiemu…fakt, że ostateczny wyrok został odroczony do kwietnia, świadczy według mnie o jednym : chęć przypodobania się większości katolickiej jest osłabiona przez potencjalną groźbę zarzutu deptania nie tylko Konstytucji, ale wręcz praw ludzkich do Wolności słowa i swobodnej ekspresji światopoglądowej…swoją drogą, nie po raz pierwszy oficjalne władze – w tym wypadku sądownicze – są najzwyczajniej w świecie… “wpuszczane w sferę zagrożeń wizerunkowych”…

1 thought on “Wolność Samodzierżna…”

  1. Dobry blog na temat wolności w Polsce oraz sprawy sądowej pastora Pawła Chojeckiego. Tego poparcia pastor z KNP z pewnością potrzebuje!
    A ponad to w blogu jest dotknięcie, czy raczej muśniecie, działania hierarchów Krk.

    P. S.
    Czy zna Pan publikacje “bezdekretu”, a jeśli tak, to jaka jest pańska opinia na temat A. Ściosa?

    Reply

Leave a Comment