Syndrom niemocy…

Naród  ma  taki  rząd  na  jaki  zasługuje… pod  tym  stwierdzeniem  kryją  się  wszystkie  konsekwencje  z  tym  związane, między  innymi, chroniczna  niezdolność  do  realizowania  narodowej  Racji  Stanu. O ile  rząd  PO-PSL  uczynił  wszystko,  aby  Państwo  było  teoretyczne, o  tyle  po  rządzie  PIS, wielu  z  nas  spodziewało  się  odzyskania  siły  Państwa  i  konsekwentnego  ukarania  zdrajców. Nic  takiego …

Czytaj Dalej

Czy Prezydent Andrzej Duda jest “śpiochem”…

Wspólnota  rozbójnicza, niesłusznie  nazywana   opozycją, wyszydza  koncepcję  Międzymorza, zwaną  niekiedy  “poszerzoną Grupą Wyszehradzką”, jako  “mrzonki  jagielońskie”, co  nie powinno  nas  dziwić,zwłaszcza, że  zdrada  i  kupczenie  Racją  stanu  Wspólnoty  narodowej  Polaków, wyklucza  dla sitwy  rozbójniczej,  jakiekolwiek  działanie  sprzeczne  z  koncepcją  federalistyczną  Europy. Obecnie  mamy  wyraźne  sygnały  ze  strony  Administracji  Prezydenta  Donalda  Trump’a, że   USA …

Czytaj Dalej

Pozorna suwerenność Suwerena…

Obowiązująca  obecnie  Konstytucja  III R.P. w  swoim,  czwartym  artykule  stwierdza, że  Suwerenem  Polski  jest  Naród…  stwierdzenie  całkowicie  rozmijające  się  z prawdą, ponieważ  Naród  nie posiada   żadnych  instrumentów, za  pomocą  których, mógłby  na  przykład  zdjąć  z  Urzędu  Prezydenta, lub  doprowadzić   do  rozwiązania  Zgromadzenia  Narodowego  i  nowych  wyborów. Artykuł  wprawdzie  mówi, że  Naród  jako Suweren, …

Czytaj Dalej

Globalitaryzm, czyli totalitaryzm o zasięgu globalnym

Ludzie  uważnie  obserwujący  to, co   obecnie dzieje się  na  świecie, zadają pytanie:  do  czego  to  wszystko  doprowadzi? O  ile  wiek  XX-ty,  był  krwawym  okresem  panowania  totalitaryzmów   o  zasięgu  lokalnym  z  ambicjami  ogarnięcia  swoją ideologią  całej  planety, to obecny  wiek,  jest  czasem  totalitaryzmu  o  zasięgu  globalnym. Pośród  różnych  “nizmów” – faszyzm, komunizm, nazizm, czy …

Czytaj Dalej

Kultywowanie działań pozornych…

Najczęściej  bywa  tak, że  to  mniejszość  stoi  bliżej  prawdy, podczas  gdy tzw. większość – czytaj ciżba – zadowala  się  obietnicami zmian, które  nigdy  nie  okażą  się trwałymi, ponieważ w  swej  istocie,  stanowią  zagrożenie dla  aktualnego  systemu. O ile  poprzednia sitwa (PO&PSL) sama  przyznała, że  “Polska, to Państwo teoretyczne”, o tyle  obecna,  ma   szczególne  upodobanie …

Czytaj Dalej