Nowa Konstytucja, tylko jaka…

Obowiązująca  obecnie  Konstytucja  z 1997  roku,   nie  uzyskała  poparcia  większości   Narodu, ponieważ  jedynie  42%   uprawnionych  do  głosowania,  wzięło  udział  w głosowaniu  nad  jej  przyjęciem.   Konstytucja,  jako  najwyższe  Prawo  Ziemi  z racji  swej   rangi  wymaga,  aby  biorących   udział  w  takim  głosowaniu,  było  minimum  65%  spośród  wszystkich  uprawnionych  do  tego  aktu …

Czytaj Dalej

Obóz Zdrady uaktywnia WSIoków…

Partie  i  środowiska  polityczne, które  w  większym, lub  mniejszym  stopniu, wspierają  układ   okragłostołowy, nazywam  jednoznacznie  Obozem  Zdrady. Przynależność  do  wspomnianego  Obozu  Zdrady  poszczególnych  polityków, działaczy,  czy  aktywistów  społeczno-politycznych, wynika  wprawdzie  z różnych  pobudek, co  nie zmienia  faktu  ich  przynależności  do  sitwy  skupionej  wokół  postanowień  Kiszczaka  i  “grona  osób  zaufanych”, jak to trafnie  nazywa  redaktor …

Czytaj Dalej

Przygotowania do bałkanizacji Międzymorza…

Ćwierć  wieku  temu  doszło  do  rozbicia  Heksogonale – Porozumienia   sześciu  krajów, Europy środkowo-wschodnio-południowej, tj Włoch, Austrii, Jugosławi, Czech, Słowacji  i  Polski – porozumienia, którego  celem  było  stworzenie  dla  tych  Narodow, gwarancji  niepodleglości  w  obliczu  chaosu  w Rosji  post-sowieckiej  i źle  rozpoznanej  sytuacji  jednoczacych  się  Niemiec… Pomijam  już  fakt, że  w  tamtym czasie  Polska  zamiast …

Czytaj Dalej

Naród polski wobec Boskiego Planu…

Należy   zacząć   te  rozważania   od   ustalenia   na  czym  polega  Boski  Plan,  bo  tylko  wtedy  będziemy   w   stanie  uzmysłowić   sobie  czy  Naród   polski,  jako     zbiorowość,  oraz   jego  przywódcza  elita,  działa  lub   jest  w   stanie  działać,  w   zgodzie   z  wyżej   …

Czytaj Dalej

Syndrom niemocy…

Naród  ma  taki  rząd  na  jaki  zasługuje… pod  tym  stwierdzeniem  kryją  się  wszystkie  konsekwencje  z  tym  związane, między  innymi, chroniczna  niezdolność  do  realizowania  narodowej  Racji  Stanu. O ile  rząd  PO-PSL  uczynił  wszystko,  aby  Państwo  było  teoretyczne, o  tyle  po  rządzie  PIS, wielu  z  nas  spodziewało  się  odzyskania  siły  Państwa  i  konsekwentnego  ukarania  zdrajców. Nic  takiego …

Czytaj Dalej